Echipa Editoriala

Andreea Baluteanu – Redactor

Anca Mărcuș - Redactor

Ramona Jurubita - Redactor

Ruxandra Torceanu - Copywriter

Corina Naftanaila – Project Manager