Regulamentul oficial al campaniei Divahair te trimite la Summer Well

Regulamentul oficial al campaniei Divahair te trimite la Summer Well

Redactor Divahair.ro

Perioada campanie 05.08.2021 – 10.08.2021. 

Art. 1 Organizatorii

(1) Organizatorul Campaniei „Divahair te trimite la Summer Well“, denumita in cele ce urmeaza "Campania", este Diva Interactive, premiul fiind oferit de catre Diva Interactive. 

Acest concurs este organizat in temeiul parteneriatul cu BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L, email: contact_glo@bat.com, telefon:0800 0800 44, (denumită în cele ce urmează “Partnenerul”)

(2) Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”). Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.

(3) Organizatorul si partenerii acestuia isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora.

(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania prin intermediul site-ului divahair.ro, fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 05.08.2022 – 10.08.2022 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

(5) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

concurs Summer Well

Art. 2 Durata campaniei si aria de desfasurare

(1) Campania este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei si va incepe la data de 05.08.2022(ora 12:00:00) si se va incheia la data de 10.08.2022 (ora 24:00:00), inclusiv.

(2) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator paginii web www.instagram.com/   sau  https://www.facebook.com/  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(3) Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizatori.

(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.

Art. 3 Dreptul de participare la campanie

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, consumatoare de produse din tutun sau nicotina, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 05.08.2022 (inclusiv), cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta conditiile de participare la Campanie (denumite in continuare „Participanti”).

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai afiliatilor acestuia, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze, in orice fel, Campania sau rezultatele acesteia.

(4) Participarea la aceasta Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Art. 4 Mecanica promotionala

(1)  Cei care doresc sa participe la prezentul Concurs vor trebui sa comenteze la postarea de concurs ce inseamna pentru ei VARA.

(3)  Persoanele care doresc sa participe la campanie, trebuie de asemenea:

a.   Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;

b.   Sa detina cont public pe www.instagram.com sau www.facebook.com sau sa seteze contul ca fiind public pe perioada desfasurarii concursului;

(4) La finalul campaniei, postariile care au respectat criteriile de inscriere de la articolul 4 din prezentul Regulament,  vor intra in tragerea la sorti pentru una din cele 3 invitatii duble la Summer Well.

(5) Imaginile si mesajele inscrise vor fi moderate in maxim 72 de ore de la inscrierea lor in campanie. Acestea vor fi si descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca:

  • contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente
  • contin nuditate
  • contin imagini sau mesaje cu sau care fac referire la copii, sanatate, femei insarcinate, persoane cu handicap,
  • politica sau religie;
  • descrierea imaginilor contine cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care
  • ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala

(6)  Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui comentariu sau a unei postari pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului.

(7)  Utilizarea mai multor conturi de Facebook si Instagram nu este permisa si nici inscrierea in concurs cu pagini:

  • administrate de mai multe persoane (pagini comune);
  • pagini ale unor produse, branduri sau pagini de companii;
  • pagini de Instagram personale, dar fara conținut sau pagini create special pentru concurs.

(8)  Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecințe directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acesta campanie.  

(9)  Un participant poate participa de pe un singur cont si poate castiga un singur premiu. Identificarea unica se va face dupa nume, prenume, adresa de email si id instagram/facebook.

Art. 5 Mecanismul concursului

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții:

a) Participantul trebuie sa indeplineasca condițiile prevazute de art. 2 si 4;

b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum prevede art. 3.

(2) Organizatorul  nu e raspunzator pentru orice alta situatie a carei rezolvare excede controlului acestuia.

Art. 6 Premiile

(1) Premiile oferite pentru aceasta campanie sunt:

 - 3 invitatii duble Summer Well,

*Valoarea totala a premiilor este de 1,5105 + TVA.

*Valoarea unui bilet este de 503.5 RON + TVA.

(3) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 5, premiul nu va fi predat. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5.

(5) Premiile nu sunt transmisibile, acestea fiind atribuite exclusiv castigatorilor.

(6) Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de Organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului si o declaraţie pe propria raspundere.

(7) Orice servicii suplimentare care nu au fost incluse in premiu stabilit conform conditiilor finale stipulate vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand cheltuielile acestuia. In cazul in care beneficiarul nu doreste sa beneficieze de anumite servicii incluse in pachet, acesta nu va primi contravaloarea in lei pentru serviciile respective.

(8) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamatii din partea castigatorilor dupa punerea acestora in posesia premiilor.

(9) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 5 de zile de la validarea  acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea premiului  sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 7 Desemnarea castigatorilor

Modalitatea de stabilire a Participantilor castigatori: in data de 11.08.2022, vor fi extrasi prin tragere la sorti 5 castigatori si 15 rezerve (cate 3 rezerve pentru fiecare castigator).

(2) Tragerea la sorti publicitara in aceasta Campanie se va realiza in prezenta unui notar public, prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorul dintr-o baza de date constituite in baza participarii la Campanie ce contine id-ul de Instagram sau Facebook. 

(3) Castigatorii ce urmeaza a fi validati vor fi anuntati public pe data de 11 august 2022, solicitandu-i sa trimita un mesaj privat catre https://www.facebook.com/DivaHair.ro pentru stabilirea detaliilor de validare. Ulterior, dupa initierea conversatiei, castigatorului i se va solicita sa trimita in 24 de ore datele de contact complete si corecte: adresa de e-mail, numarul de telefon, data nasterii pentru dovada ca a implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului. Dupa verificarea datelor comunicate, Organizatorul va continua procesul de validare, ocazie cu care se va verifica indeplinirea condițiilor de participare la Concurs.

(4) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept Castigator al Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții:

a) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor art. 2;

b) Inscrierea in Concurs se realizeaza cu respectarea Art. 3 si 4.

(5) In cazul in care vor exista Castigatori care indeplinesc condițiile prevazute de art. 7.4 dar care nu vor trimite datele de contact, in condițiile si in termenul prevazute de punctul 7.3 sau au trimis date de contact incorecte sau incomplete, care nu permit identificarea, validarea sau contactarea Castigatorilor, sau care nu raspund la mesajele Organizatorului, acestia vor fi descalificați, iar inscrierea lor in Concurs va fi invalidata. In aceasta situație se va apela la rezerve.

(6) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile menționate mai sus cu privire la validarea ori invalidarea Castigatorilor. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, se va apela la urmatoarea rezerva, iar procesul se va repeta pana cand se va desemna un Castigator, ori vor fi epuizate toate rezervele.

(7) Premiul va fi transmis castigatorului in termen de cel mult 30 de  zile de la validare, daca nu au fost inregistrate contestații, respectiv de la data soluționarii contestațiilor finalizate cu validarea castigatorului.

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca, atat castigatorul de drept, cat si rezervele, dupa caz, nu vor indeplini condițiile de validare sau daca acestia nu isi vor revendica premiul.

(9) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestora, acuratețea datelor de contact furnizate de catre Participanți fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau a numarului de telefon incorecte/incomplete sau a setarilor de securitate si confidențialitate ale contului sau de Instagram/ Facebook.

Art. 8 Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majora, inclusiv in cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestora, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situaţiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instanţe competente sau ale altei autoritaţi publice competente.

(3) In situaţiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie catre Participanţi, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinţa publica in modalitaţile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 9 Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10 Taxe si impozite

(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei fac obiectul impozitului pe venituri din premii, iar Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile din premii obținute de catre Castigatori, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu aceste premii sunt in sarcina Castigatorului. Prin simpla participare la Concurs, Castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor obținute din prezentul Concurs.

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritatile fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligațiilor de plata aferente impozitului pe premii (daca este cazul), iar Castigatorii se obliga sa le furnizeze.

(3) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

(4) Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuielile legate de obținerea accesului la internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului oficial de desfasurare a Concursului etc). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 11 Responsabilitate

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate din cauza  defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate de catre Participanti din cauza situatiilor in care anumiti Participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei, pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni;

(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

 (5) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

(6)  Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru Participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.

(7) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la data de 3.08.2022. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

(8) Pentru claritate, răspunderea leegata de organizarea acestui concurs nu este una solidara; aceasta aparține exclusiv Organizatorului, Partenerul nefiind implicat in prezentul proiect in calitate de organizator si neputand fi tras la răspundere pentru modul de desfășurare și activare a prezentului concurs fata de participanti sau fata de autoritati.

Art. 12 Forta majora

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forța majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui apariție ii pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligațiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundații, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

(2) Daca o situație de forța majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința acestora, impiedica sau intarzie, total sau parțial, executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligațiilor lor e pentru perioada in care indeplinirea lor va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorul invoca forța majora, acestia sunt obligati sa comunice Participanților la Concurs pe pagina Instagram / facebook Electric Castle, in termen de 5 zile de la apariția cazului de forța majora, existența acestuia.

ART. 13 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

(1) La momentul inscrierii in Campanie, Participantii au obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial. 

Organizatorul colecteaza, in mod direct de la Participantii la concurs, la momentul inscrierii in concurs, datele personale obligatorii privind contul personal de Instagram /facebook cu care s-au inscris in concurs. 

(2) Castigatorii premiilor vor transmite/furniza Organizatorului informatii si date personale suplimentare solicitate de catre Organizator, conform Sectiunii 8, respectiv nume, prenume, data nasterii si adresa de email vor fi prelucrate de catre Organizator, in mod direct si/sau prin Agentie, atat in scopul confirmarii si validarii ca si castigator, cat si in vederea expedierii, atribuirii si/sau inmanarii premiului castigat.

(3) Organizatorul va respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare, pe scurt ”GDPR”, cu privire la prelucrarea datelor personale ale Participantilor si Castigatorilor. 

(4) Datele Participantilor sunt stocate timp de 3 luni de la finalul campaniei, urmand ca dupa acest termen organizatorul sa le distruga/stearga. Datele Castigatorului si ale rezervelor sunt stocate de Organizator timp de timp de 6 luni pentru premiile neimpozabile si pe o durata 6 ani pentru premiile impozabile, urmand ca dupa acest termen Organizatorul sa le distruga/stearga.  (5)Organizatorul se va asigura ca datele colectate vor fi utilizate strict in scopul campaniei, iar dupa expirarea perioadei de stocare a datelor acestea vor fi sterse definitiv. Dupa incetarea perioadei de retentie Organizatorul va face dovada dovedrii stergerii datelor cu caracter personal colectate in cadrul campaniei.

(5) Organizatorul asigura pe plan intern confidentialitatea datelor colectate si prelucrate si securitatea adecvata a acestora, pe durata detinerii acestora de catre Organizator si se asigura ca si Samsung respecta aceste cerinte atat timp cat prelucreaza datele personale de catre Organizator.

(6) Organizatorul va putea dezvalui unele din datele personale colectate, la nevoie si in functie de scopul efectiv al prelucrarii datelor, partenerilor contractuali (ex. furnizorului de servicii de curierat in vederea expedierii premiului) si/sau unor autoritati publice competente, dupa caz. Lista cu numele castigatorilor va fi facuta publica. Organizatorul nu va transfera aceste date in state terte. 

Prelucrarea datelor personale colectate de la Participanti are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv in baza consimtamantului, participarea la concurs fiind voluntara iar prelucrarea datelor personale ale Castigatorilor are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor Organizatorului ce deriva din Regulamentul oficial in relatie cu castigatorii (inmanarea premiului, publicarea listei cu numele castigatorilor) si cu autoritatile publice competente. 

(7) Conform GDPR, beneficiati de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de dreptul la rectificare, la stergere, la restrictionarea prelucrarii, la opozitie, la portabilitatea datelor (dupa caz). Aveti si dreptul de a va retrage consimtamantul, cu efecte insa numai pentru viitor. 

(8) La cererea expresa a Participantilor si/sau Castigatorilor ale caror date personale sunt in baza de date a Organizatorului, in legatura cu acest concurs, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa. 

(9) Aveti si dreptul de a va adresa autoritatii nationale de supraveghere – A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro). 

(10) Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, astfel: 

● dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

● dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, cat si oricand, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru scopuri de marketing direct; 

● dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

● dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

● dreptul de a se adresa justitiei;

● dreptul de a se adresa autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Articolul urmator
Concurs GLO X Summer Well
Concurs GLO X Summer Well
La ce varsta te vei casatori?
Incepe quiz
La ce varsta te vei casatori?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

0 (0)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.