Sfaturi de la părintele Arsenie Boca pentru o căsătorie fericită

Sfaturi de la părintele Arsenie Boca pentru o căsătorie fericită

Ana Maria Munteanu, redactor sef Divahair.ro

Părintele Arsenie Boca, „Sfântul Ardealului” sau „ultimul sfânt al românilor”, este o figură emblematică în istoria recentă a poporului nostru, care s-a dăruit slujirii semenilor, învățându-i cum să se apropie de Dumnezeu, povățuindu-i cum să trăiască frumos și curat, spre mulțumirea și fericirea lor și a celor dragi lor. Căsătoria a fost unul dintre aspectele de viață cele mai importante de care s-a ocupat în calitatea sa de duhovnic. De fapt, nicio problemă nu l-a preocupat mai mult decât reașezarea sfințeniei familiale: „Să nu ne pierdem rădăcina, sămânța și numele!” – iată aspirația de căpătâi la care ne îndeamnă și acum marele duhovnic.

Cei ce l-au cunoscut spun că părintele Arsenie se bucura foarte mult de cei tineri; îi iubea și dorea să-i învețe despre Dumnezeu și despre viață, să le unească destinele pe drumul căsniciei, să le binecuvânteze familia și pruncii, să-i povățuiască și să-i ajute să treacă peste momentele de cumpănă.

Sfaturile părintelui Arsenie Boca – comori de înțelepciune pentru viața de familie

Învăţăturile părintelui Arsenie Boca au devenit cunoscute, în ultimii ani, printr-un număr impresionant de cărți, mărturii şi documentare. Printre subiectele cele mai abordate se numără iubirea şi căsătoria, prin învăţăturile sale părintele fiind „grabnic ajutător în problemele familiei creștine”.

Cartea sa, „Ridicarea căsătoriei la înălțimea de Taină”, conține foarte multe sfaturi prin care îi îndruma pe tinerii în prag de căsătorie, dar și pe cei căsătoriți deja pe calea cea dreaptă a lui Hristos, abordând totodată subiecte de interes general, precum: ereditatea, iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni, dragostea trupească, viața de familie, vrajba în casă, boli și necazuri, degenerarea familiei prin alcool și tutun, durerile oamenilor, beteșugurile trupului, paguba în curte, în agoniseală, copiii îndărătnici, neascultători, necredincioși și desfrânați etc.

Părintele Arsenie Boca le descifrează tinerilor tainele firii omenești

„Nunta este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu” - scria părintele în cartea sa, în care, în calitate de mare duhovnic, le oferă tinerilor de ieri, de azi și de mâine o serie de recomandări pentru o viaţă în cuplu curată, durabilă și fericită. Sfaturile sale urmăresc responsabilizarea tinerilor însurăței, învățându-i ce atitudine să adopte față de Legile Divine, față de lume, de familie: „Căci dacă nu sunteti bine lămuriți de la început către bine, foarte ușor vă veți trezi în greșeli de conviețuire, de unde vine apoi un rând întreg de necazuri de care nu vă poate scăpa nimeni”.

Mintea dă naştere ispitelor, lămurește părintele, „ea e templu al idolilor, având, în loc de un singur Dumnezeu, multe chipuri ale patimilor necurate. Ea este plăcerea simţurilor, pentru care s-a şi hotărât moartea trupului. De atunci, mintea multora dă trupului numai sfaturi împotriva firii sau sfatul fărădelegii”.

Părintele Arsenie Boca îi îndeamnă pe tineri să rămână curați până la nuntă

Până la cununia religioasă, toţi sunt datori a-și păstra „fecioria nestricată”, şi fetele, şi băieţii: „Familia, ca să fie binecuvântată de Dumnezeu, trebuie să pornească de la castitatea soţilor până la căsătoria religioasă, adică până la Taina Nunţii”. Se cuvine ca tinerii ce vin în faţa Sfântului Altar să fie „feciori, curaţi sufleteşte şi trupeşte”.

Părintele știe că nu-i lucru ușor: „Tinerii care îşi păstrează fecioria până la cununie pot fi asemănaţi cu mucenicii. Spun aceasta pentru că, în zilele noastre, războiul acesta nevăzut împotriva ispitei curviei este foarte dur şi trebuie tărie, pricepere, curaj, răbdare şi dorinţa de a fi plăcut lui Dumnezeu ca să îl poţi duce până la sfârşit”.

Ce răsplată îl așteaptă pe cel ce învinge în lupta aceasta? „Cine îşi stăpâneşte simţămintele, acela îşi petrece viaţa în pace”. Dar este posibil? „Celui ce crede în Dumnezeu şi ţine posturile şi are un duhovnic îi este cu putinţă aceasta. Celuilalt (adică celui ce nu vrea să ţină seama de Dumnezeu şi de legile Bisericii), nu i-a fost și nu-i va fi cu putinţă.”

Părintele Arsenie Boca spune că nu oricine se poate căsători

Deși punctul său de vedere poate părea prea sever, prea rigid, părintele Arsenie Boca este de părere că există anumiți oameni care nu ar trebui să se căsătoarească. Aceștia sunt: nebunii, îndrăciţii, băutorii, slabii de minte şi cei cu boli lumeşti. Același lucru este valabil și pentru rudeniile de sânge până la gradul opt. Recomandă aceasta pentru că asemenea căsnicii reprezintă o amenințare pentru binele familiei, pentru sănătatea trupească și sufletească a urmașilor: „Verii de al patrulea grad îi îngăduie pravila bisericească, dar am văzut şi la depărtarea asta copii însemnaţi cu păcatul amestecării de sânge şi cu sănătatea zdruncinată pentru totdeauna”.

Nici cei prea deosebiţi de vârstă n-ar fi prea potrivit să se căsătorească, afirmă părintele. Depărtarea de vârstă cea mai mare ce poate fi îngăduită este de șapte, maximum zece ani: „Ce trece peste aceasta dovedeşte patima desfrânării, care se răzbună”.

Cât despre persoanele cărora le-a murit soțul/soția și doresc să se recăsătorească, părintele spune simplu: „Văduvii să ia văduve”.

Părintele Arsenie Boca sfătuiește fetele să se mărite mai tinere, iar băieții să mai aștepte

Sfatul părintelui este ca fetele să se mărite de îndată ce împlinesc vârsta de 18-20 de ani, o vârstă „la care să preceapă pe ce cale merg şi cum trebuie să meargă”. După ce împlinesc 20 de ani, este bine ca fetele să se mărite și să facă prunci, pentru că ispitele sunt mari; „singurătatea nu e bună și o fată poate cădea ușor”.

Pentru băieți, vârsta potrivită ar fi de 25 de ani; ei trebuie să mai aștepte, să se maturizeze. „Şi încă de ceva trebuie să se aştepte o vârstă mai mărişoară: ca să se vadă, pe cât e cu putinţă, toate înclinările dintre cei doi tineri, care numai cu vârsta se arată. Aşa se întâmplă că înainte de căsătorie au o purtare, iar după o oarecare vreme răsar alte purtări (stricăciuni), pentru care bucuros ai fi căutat tovarăşul vieţii în altă parte; urmarea e divorţul”, explică părintele.

În ceea ce privește cuvântul din Biblie care spune „Femeia să se teamă de bărbat”, părintele Arsenie precizează că femeia trebuie să se teamă de bărbat „când Hristos este capul bărbatului, dar când capul lui este păcatul şi Dumnezeul lui este stomacul n-are ce sfat de mântuire să ia de la dânsul”.

Căsătoria e „sacul cu păcate” pentru unii, spune părintele Arsenie Boca

Tinerii se confruntă cu ispita desfrânării și după căsătorie: „Poate fi desfrânare - aşa o numeşte Scriptura; sub numele căsătoriei îşi îngăduie toată risipa şi toate blăstămăţiile”.

„În cadrul familiei există o gamă întreagă a desfrânării, prin aşa-zisele aberaţii sexuale, încât se pune accentul numai pe plăcerea erotică, nebunească, care devine o a doua natură a soţilor, încât ajung sărăciţi de putere şi robiţi de durere.”

„Împlinirea oricărui instinct al firii e însoţită de o plăcere. Omul, numai omul din toate vieţuitoarele, vrea să despartă funcţia biologică a instinctului în două: vrea să separe rostul instinctului de plăcerea ce-l însoţeşte, alegându-şi plăcerea şi refuzându-i rostul.”

Părintele Arsenie avertizează: „Plăcerea căutată numai pentru ea însăşi cheamă repetarea din ce în ce mai deasă a actului, până ce ajunge la distrugerea sistemului nervos. Mai mult chiar: ea aprinde organismul şi-l împinge până dincolo de posibilităţile sale funcţionale; ea provoacă frângerea oricărei cenzuri morale şi-şi duce supuşii până la doaga nebuniei”.

Omul să nu fugă de ispită, ci s-o înfrunte și s-o înfrângă: „Omul, cât trăieşte, nu-i niciodată întru totul ferit de ispite, căci avem sămânţa lor în noi din pricina poftei trupeşti în care am fost zămisliţi. Unii caută să fugă pentru a nu fi ispitiţi şi cad în ispite încă şi mai primejdioase. Nu-i de ajuns să fugi ca să birui, ci răbdarea şi adevărata smerenie ne fac mai tari decât toţi duşmanii noştri”.

De aceea, cei ce robesc la patimi trebuie „să dovedească întâi depărtarea de toate patimile şi să ajungă la credinţa lucrătoare, apoi să întemeieze căsătorii, căci altfel numai înmulţesc răul în lume şi între oameni, mai osândind şi pe alţii împreună cu dânşii”.

Părintele Arsenie Boca spune că „binecuvântată e numai zămislirea de prunci”

Rostul căsătoriei este rodirea de copii, spune părintele. „Tot ce-i în afară de rostul acesta în privinţa trupească este desfrânare şi păcat.” Și are uneori urmări dezastruoase asupra celor doi soți, dar și asupra copiilor din acea familie. „Ispitiţi, oamenii au despărţit plăcerea de poruncă şi se feresc de zămislire - ferire care aduce daune atât bărbatului, cât şi femeii. Aceasta ajunge tot la sterilitate. Ferirea de copii este a doua pricină de sterilitate.”

„Când se întâmplă să vină şi o zămislire, nedorită sau prin accident, energia naturală slăbită va da un copil slăbănog sau debil fizic şi mintal.”

Părintele îi îndeamnă pe tinerii însurăței: „Să vă doriţi copii de la început, din tinereţe, până ce părinţii nu s-au hodorogit de grijile vieţii şi de alte păcate, căci sunt mai ageri şi de mai multă nădejde în viaţă. Copiii de la bătrâneţea părinţilor sunt mai stinşi, pare că lipseşte vlaga din ei şi duc o viaţă chinuită, pentru că au moştenit o zestre slăbită. Căci viaţa şi aşa este o cheltuire neîndurată, iar dacă mai e şi cu greşeli, le dai ca povară copiilor. Totuşi se poate ajunge până la 12 copii fără cusur, ceea ce va veni vremea să fie o datorie”.

Pruncii buni ți-i aduce respectarea rânduielilor, asigură părintele Arsenie Boca

Atunci când cei doi soţi sunt uniţi cu sufletul în Dumnezeu, „dăinuieşte şi unirea trupească şi aduce roade, copii curaţi”, afirmă marele sfătuitor. Pentru a păstra curățenia familiei, soţul poate face sex cu soţia lui doar în zilele îngăduite de biserică şi doar dacă amândoi sunt „învoiţi la rostul rodirii de copii”.

Perioadele interzise pentru sex între soţi sunt: cele patru posturi mari de peste an; zilele de miercuri şi vineri din fiecare săptămână (luni, doar dacă vor soţii); sărbătorile, duminica, sâmbăta; perioada ciclului menstrual; perioada când unul dintre soţi este bolnav; perioadele de tulburări sau de războaie; perioada sarcinii şi cea a alăptării.

„Trebuie păstrată o anumită frână, un anumit calendar, după calendarul bisericesc. Astfel, trebuie păzite zilele de post, miercurea şi vinerea, care sunt pentru creştini două zile de întristare, meditaţie şi rugăciune, nu de plăceri trupeşti. La fel duminicile şi sărbătorile, când se săvârşeşte Sfânta Liturghie, la fel şi zilele de spovedanie, de asemenea şi posturile anuale.”

Pare imposibil de respectat stricta rânduială, dar, sfătuiește părintele: „Trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul Iadului, de aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să le mai ucidem cu postul”.

Și îndeamnă: „Faceţi bine şi ţineţi post, osteniţi-vă trupul să nu azvârle şi… este Dumnezeu, care îi ajută pe toţi cei ce zic: «Doamne, ajută-ne!»”.

Părintele Arsenie Boca explică răzvrătirea subconștientului împotriva păcatului

„Tot felul de ispite au ascunse în ele momeala plăcerii sau acul păcatului” și, chiar dacă nu o conștientizează, oamenii simt aceasta, subconștientul lor le spune: „Ce se face spre desfrânare este spre pedeapsă”.

Spune părintele: „Dar oamenii se mai încâlcesc şi cu iubire de trup. Iubirea acesta nu e egală în toate cazurile cu păcatul, ci zicem că în tot cazul e infectată de păcat. Cenzura morală astupă un depozit de dinamită, după ce n-a reuşit să-l refuze. Iată de ce, când înjură, bărbaţii folosesc cuvântul – ce nu se scrie – al iubirii trupeşti. Partea de înjosire şi de păcat a acestei iubiri le izbucneşte din subconştient. Înjurăturile dovedesc că această iubire între trupuri a fost închisă într-un blestem, într-o ruşine şi într-o necinste”.

Regula de aur a căsniciei, în viziunea părintelui Arsenie Boca

„Energia genezică este necesară soţilor în familia constituită legal, civil şi bisericeşte. Regula de aur constă în evitarea extremelor: nici abuz din partea unuia, nici refuz din partea celuilalt. Dar să nu se creadă că între cele două extreme totul e îngăduit”, arată marele duhovnic.

Și detaliază, oferind și explicații medicale: „În conviețuire nu este bun nici abuzul, nici refuzul. Abuzul păgubește pe bărbat de necesarul de substanțe glutamice al sistemului nervos și încep fenomenele de carență nervoasă, care pot ajunge până la slăbirea totală a funcției mintale. Refuzul păgubește pe femeie. Unul dintre refuzurile obișnuite este acela «întemeiat» pe stăvilirea numărului de copii. Modalitatea aceasta este viciul «onaniei» cu femeie (evitarea sarcinii). Păgubesc amândoi, pagubă biologică ce se resimte în sănătatea amândurora. Mințirea, trișarea, ferirea (sunt unul și același viciu) duc, în mod normal, la o nervozitate și la o nemulțumire unul față de altul, pe care natura, în nevinovăția ei, caută să le remedieze. Și, cum o remediază, căutând fiecare din părinți alt partener”.

Alte sfaturi ale părintelui Arsenie Boca pentru o căsătorie fericită

Părintele Arsenie Boca era cu desăvârșire împotriva avorturilor: „Îl judecăm pe Irod că a omorât copiii, dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Noi ne omorâm singuri copiii, prin avorturi, omorâm aleși ai lui Dumnezeu, de aceea neamul nostru nu progresează”. De asemenea, susținea:

- în constituția biologică a femeii e pusă obligativitatea nașterii a trei-patru copii în ordine naturală
- când o femeie avortează, ceva bun din ea se pierde și copiii care vor urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse generate de avort
- copiii nefăcuți (avortați) strică pe cei făcuți
- un copil foarte rău e rău cât toți cei avortați la un loc
- pe (copiii) cei buni i-ai omorât și i-ai ținut pe ăștia, care te chinuie
- din cauza avorturilor făcute de tine, nu vei avea nepoți; aici ți se oprește neamul
- avortând, omori un copil cu care Dumnezeu avea un plan
- decât să omori, mai bine să mori (unei femei obligate de soț să avorteze)
- și în tribunalul pământesc, dacă omori pe cineva, trebuie să plătești

Pe tema căsătoriei, părintele mai arată:

- căsătoriile făcute din interes (pentru avere), la sfatul/obligarea părinţilor, „n-au dus la capăt bun… averea s-a împrăştiat”
- cauza bolilor: desfrânarea; medicamentul: înfrânarea
- decât cancer, mai bine copii
- să nu fiți băuți când zămisliți copii
- pruncii suferă pentru păcatele părinților
- cine fumează și bea în timpul sarcinii va avea un copil destrăbălat
- femeia să se despartă de soțul bețiv, să nu se ajungă la crimă
- tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa
- cei care opresc copiii de la credință sunt osândiți mai rău decât sinucigașii
- dacă nu poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre copii

Un „poem al iubirii” alcătuit de părintele Arsenie Boca

Așa pot fi socotite minunatele cuvinte ale marelui nostru duhovnic despre măreția iubirii: „Iubirea nu are marginile omului, nici spaţiul, nici timpul. Nu piere niciodată, e puternică, încât străbate dincolo de mormânt şi ajunge pe cel iubit. Străpunge Iadul, care nu-i poate sta împotrivă, şi străbate cerul. Iubirea e însuşirea lui Dumnezeu prin care a creat lumea văzută şi nevăzută şi toată făptura care-l cunoaşte e străbătută de iubire. Dacă am stărui cum trebuie în iubirea aceasta fără margini, s-ar răsfrânge şi în noi obârşia noastră divină, chipul şi asemănarea fiilor cu Tatăl, am avea şi noi mulţime de însuşiri dumnezeieşti, prin har, nu prin natură”.

Părintele Arsenie Boca poate părea că a fost prea strict, prea riguros. Că a exagerat în pretenţiile de viaţă curată de post și rugăciune, de înfrânare și de înaltă trăire spirituală. Dar totul pornea de la convingerea sa fermă că „patimile ne distrug vlaga, mintea și chiar neamul”. Și avea ca finalitate „regenerarea morală a insului, a familiei și a neamului”.

Articolul urmator
Greșit sau romantic? Un bărbat și-a cerut iubita în căsătorie chiar lângă coșciugul mamei ei 
Greșit sau romantic? Un bărbat și-a cerut iubita în căsătorie chiar lângă coșciugul mamei ei 
In ce loc ar trebui sa fii ceruta in casatorie?
Incepe quiz
In ce loc ar trebui sa fii ceruta in casatorie?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

4.7 (127)
Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.