Rugăciuni în Postul Paștelui pe care orice credincios trebuie să le spună, pentru a primi binecuvântarea divină

Rugăciuni în Postul Paștelui pe care orice credincios trebuie să le spună, pentru a primi binecuvântarea divină

Redactor Andreea Baluteanu

O perioadă de intensă purificare spirituală, postul Paștelui nu înseamnă numai abținerea de la produsele de origine animală. Nu trebuie să ne curățăm doar trupul, cât și spiritul, așa că am adunat pentru tine câteva dintre cele mai frumoase rugăciuni în postul Paștelui, care să îți aline mintea și inima în această perioadă.

Fie că ești în căutare de sprijin pentru încercările care te așteaptă sau dorești să te încarci cu energie bună de la Dumnezeu, cert este că suita de rugăciuni care se rostesc în postul Paștelui îți va fi de mare trebuință. Descoperă-le în rândurile de mai jos!

Ce rugăciuni se citesc în Postul Paștelui (Doxologia)

Cauți rugăciuni care se zic în postul Paștelui? Îți aplaudăm inițiativa, fiindcă ai înțeles una dintre cele mai importante lecții: aceea că postul nu este doar fizic, ci mai ales psihic și spiritual. Începem cu două rugăciuni scurte în postul Paștelui!

imagine din biserica cu icoane si lumanari in prim plan

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale. (o metanie)

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

Sursă: Doxologia

Continuăm lista noastră de ce rugăciuni se citesc în postul Paștelui.

Rugăciunea lui Iisus:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!

Sursă: Doxologia

Rugăciune la începutul Postului mare al Paștelui

Considerăm că este extrem de important cum anume începi postul, iar una dintre cele mai frumoase rugăciuni citite în postul Paștelui este Psalmul 50. Plină de profunzime, atât de emoționantă, îți va aduce lacrimi în ochi și te va pregăti pentru perioada de mare încercare ce te așteaptă!

Citește și: Cum ții corect postul negru: sfaturi de aur de la părintele Ilarion Argatu

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.

Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le.

Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.

Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Sursa: Doxologia

Rugăciuni care se spun în Postul Paștelui

Simți că nu mai poți și că ești cât pe ce să cedezi ispitei? Întărește-te, căci despre acest efort este vorba în postul Paștelui. Am pregătit pentru tine câteva rugăciuni rostite în postul Paștelui care te vor ajuta să te apropii de Dumnezeu.

femeie bucurosa care se lauda, femeie care se lauda afara in ambient cu ceata

Ce rugăciuni se fac în postul Paștelui? Rugăciunea pentru Săptămâna Patimilor Domnului (alcătuirea Sfântului Isaac Sirul) este un exemplu minunat! O poți rosti în Săptămâna Mare, dar și când simte sufletul tău nevoia să se aline cu cuvintele ei.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător.

Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”

Sursa: Doxologia

Rugăciune în post: pilda cu care te purifici spiritual

O minunată pildă de rugăciuni puternice în Postul Paștelui este și cea de mai jos!

„Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche și cea Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruință asupra păcatului,- ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu buna plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Sursa: sfantulduh.com

Trebuie menționat că această rugăciune spusă în postul Paștelui este minunată pentru orice altă perioadă de abținere din timpul anului!

Rugăciunile dimineții în Postul Mare

Te întrebi ce rugăciuni din postul Paștelui se potrivesc pentru a-ți începe ziua? Avem câteva exemple în rândurile de mai jos!

„Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și rostește apoi „Tatăl Nostru”.

fata care se roaga in fata unui geam cu sal pe umeri si citind dintr-o carte de rugaciuni

Poți continua această frumoasă rugăciune în postul Paștelui cu cuvintele sacre de mai jos! 

„Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă...

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi.

Și acum...

Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.”

Încheie această rugăciune spusă în postul Paștelui, dimineața, cu următoarele vorbe de duh după ce ai rostit „Doamne miluiește” de 12 ori.

„Din somn sculându-mă, mulțumescu-Ți Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai arătat iubire de oameni, după obicei; și, întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și in vecilor vecilor. Amin”.

Sursa: Doxologia

Citește și: În atenția credincioșilor! Când pică Paștele în 2021

Descoperă mai jos și ce rugăciuni să citim în postul Paștelui seara!

Rugăciuni de seară în Postul Paștelui

Ai încheiat o zi cu bune și cu rele, ca oricare alta, și dorești să îți înalți sufletul rostind câteva rugăciuni ce se spun în postul Paștelui la ceas de seară? Iată ce îți recomandăm!

Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl:

„Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul; și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă întinează, și de poftele cele rele. Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea a doua, a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos:

„Atotțiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cel ce ești Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța stricăciunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel Căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuviincioasă spre a Ta slăvire, că preaslăvit ești cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul Duh în veci. Amin.”

Rugăciunea a treia, către Sfântul Duh:

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie, nevrednicului, toate câte am greșit Ție astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât necuvântătoarele, păcatele mele cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene; ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de L-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am mâhnit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am mâhnit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu-mi aduc aminte; că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează, și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstitul Tău nume, împreună cu al Tatălui și cu al Unuia-Născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Sursa: biserica.lu

Această rugăciune care se spune în postul Paștelui poate fi completată de încă alte 9 rugăciuni atribuite Sfântului Macarie cel Mare. 

maini care se roaga intr-un lan de grau, eliberand pasari, rugaciune rostita catre sfantul duh

Rugăciunea de vineri din Postul Paștelui

Cauți rugăciuni care se citesc în postul Paștelui în funcție de zile? Iată care este ruga pe care să o rostești vinerea!

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletului meu, ascultă-mi rugăciunea de vineri!

În această zi a Răstignirii Tale pe Cruce, ai pătimit. Și ai luat moarte pentru păcatele noastre. Mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog bunătăţii Tale să mă învredniceşti cu Darul Tău. Căci pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine. La fel precum Tu, Cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă! Și să urăsc voinţele mele cele rele.

Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta. Ca să o simt precum au simţit-o Maica Sfântă, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta. Luminează-mi simţirile, așa cum Tu ai făcut să Te cunoască făpturile neînsufleţite, când s-au mişcat la răstignirea Ta. Așa cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit. Și Ți s-a plecat, de l-ai pus în rai.

Dă-mi, Doamne, darul Tău!

Iartă, Doamne, păcatele mele, pentru Sfintele Tale Patimi. Și cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează în rai. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi. O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia! Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Sursa: Doxologia

Citește și: Rugăciunea de marți: uite de ce trebuie să o știe orice român

Canonul cel mare în Postul Paștelui

Una dintre cele mai puternice rugăciuni care se spun în postul Paștelui este Canonul cel Mare. Atribuit Sfântului Andrei Criteanul, Canonul cel Mare exprimă căința noastră și regretul pentru toate păcatele pe care le-am săvârșit. De o frumusețe lirică excepțională, această rugăciune în postul Paștelui este un imn liturgic lung, care conține peste 250 de stihiri și 9 cântări bogate, alcătuite din stihiri scurte de pocăință, ce sunt separate de invocația „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă”.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul face referire și la câteva pilde atât de profunde, cum este cea a fiului risipitor, dar amintește și de Maria Egipteanca, vorbind despre pocăință, iertarea păcatelor și înviere pe înțelesul tuturor. Nu degeaba este această rugăciune ortodoxă în postul Paștelui una dintre cele mai emoționante meditații biblice și rugăciuni de pocăință.

Dar cine a fost Sfântul Andrei Criteanul? Născut la Damasc, în jurul anului 660, pe când acest teritoriu se afla sub stăpânire musulmană, Sfântul a primit o educație aleasă într-o familie creștină și a devenit apoi monah la Ierusalim, în Frăția Sfântului Mormânt. Ajuns secretar al Patriarhului de la Ierusalim, va semna în numele acestuia actele Sinodului VI Ecumenic, condamnând erezia monoteită.

S-a ocupat de-a lungul vieții de conducerea orfelinatelor și a azilelor de bătrâni, lucrări care îi făceau o mare plăcere. Ales episcop de Gortyna, în Creta anului 692, va primi numele de Cretanul sau Criteanul, așa cum îl cunoaștem azi. Sfântul a construit biserici și mănăstiri, s-a concentrat pe educația tineretului și a fost un predicator excepțional, fiind considerat cel dintâi autor de canoane liturgice. A încetat din viață în anul 740, în drumul dinspre Constantinopol spre Creta.

Care sunt regulile de rostire a acestei rugăciuni de citit în postul Paștelui? Canonul cel Mare se citește pe fragmente în prima săptămână a postului Paștelui, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, la Pavecernița, și se rostește apoi în întregime în joia din săptămâna a cincea de post. Este una dintre cele mai puternice rugăciuni în timpul postului Paștelui, așa că intoneaz-o cu conștiință și sufletul îndreptat către Dumnezeu.

Îți lăsăm mai jos una dintre cele mai importante rugăciuni în postul Paștelui audio, respectiv Canonul cel Mare.

Rugăciunea în postul Paștelui completează abținerea trupească de la alimentele nepermise; nu sunt posibile unul fără celălalt. Ba, mai mult, cum anumitor categorii li se permite să renunțe la postul fizic (persoanele bolnave, bătrânii, copiii, lăuzele sau femeile însărcinate), rugăciunea în timpul postului Paștelui este cu atât mai importantă, ea fiind recomandată cu tărie tuturor.

Tu ce rugăciuni în timpul Paștelui cunoșteai? Am adunat pentru tine rugăciuni în postul mare audio, dar și scrise, pentru a-ți îmbogăți viața spirituală!

Surse articol: Triadikon, Doxologia, Ortoxodia.me, Avantaje, Sfantulduh.com

Surse foto: iStock

Articolul urmator
Felul de mâncare preferat al părintelui Arsenie Boca în perioada postului! Orice român și-l poate permite
Felul de mâncare preferat al părintelui Arsenie Boca în perioada postului! Orice român și-l poate permite
Cât de bine îți cunoști corpul? Testul pe care orice femeie ar trebui să îl facă
Incepe quiz
Cât de bine îți cunoști corpul? Testul pe care orice femeie ar trebui să îl facă

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

3.5 (2)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.