Ce rugăciune trebuie să spună soții care își doresc copii

Ce rugăciune trebuie să spună soții care își doresc copii

Mihaela Onofrei, redactor Divahair.ro

Copiii sunt o binecuvântare și cel mai frumos dar pe care un cuplu îl poate primi în această viață de la Dumnezeu. Ei ne dau un sens vieții și ne învață să fim mai buni, mai înțelegători și să vedem viața cu alți ochi. Doar prin copii ne putem găsi un scop în viață și înțelesul vieții.

Ne dedicăm viețile copiilor deoarece aceasta este menirea noastră încă de la începutul timpului. Totuși nu orice pereche este binecuvântată cu un asemenea cadou ceresc. Indiferent de cât de credincioși și dedicați Domnului sunt cei doi soți, păcatele strămoșilor cântăresc foarte mult în decizia Celui de Sus de a le oferi un copil sau nu. Credința le este testată, iar cei doi nu trebuie să abandoneze această chemare. Rugăciunile și căința sunt cele mai bune soluții în cazul unei astfel de probleme, și tocmai de aceea orice cuplu care își dorește copii trebuie să știe când trebuie să se roage și cui, dar și ce rugăciuni trebuie să spună.

inger

Ce trebuie să facă soții care își doresc copii

Să se roage sfinților care protejează gravidele

În calendarul ortodox, există anumiți sfinți care și-au dedicat viața protejării mamelor și copiilor. Astfel, aceștia au cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru cei aflați în nevoie, iar Domnul i-a ascultat și le-a oferit binecuvântare.

Sfântul Stelian

Sfântul Stelian este cel care protejează pruncii și care susține familia creștină. Conform crestinortodox.ro, acesta și-a împărțit averea celor nevoiași și s-a retras în pustiu. Cărțile sfinte ne învață că într-o vreme a venit o boală grea peste poporul Sfântului Stelian, iar mamele și pruncii mureau. Știind de harul pustinicului, oamenii au venit și i-au cerut ajutorul. Rugăciunile fierbinți ale Sfântului au alungat toate bolile rele de la copii, iar femeile au putut avea prunci sănătoși din nou. Moaștele Sfântului Stelian se găsesc la Biserica Sfântul Stelian „Lucaci” din București.

Sfântul Efrem cel Nou

Viața Sfântului Efrem cel Nou nu a fost tocmai una fericită, acesta rămânând orfan de tată încă de la o vârstă fragedă. Crescut de mamă împreună cu cei 6 frați ai săi, acesta se va retrage la mănăstire la doar 14 ani. Efrem cel Nou este cunoscut pentru credința sa puternică în Dumnezeu. Fiind capturat de otomani, acesta nu s-a lepădat de Domnul pentru a se converti la Islam nici după 8 luni și jumătate de tortură groaznică, conform crestinortodox.ro. Efrem cel Nou a preferat să moară pentru Dumnezeu, iar pentru acest lucru Cel de Sus l-a așezat în rândul celor drepți.

Sfântul Nectarie de la Eghina

Sfântul Nectarie și-a dedicat întreaga viață ajutorării celor nevoiași și slujirii Domnului. A dus o viață lipsită de păcat, după tradiția Sfinților Părinți. De-a lungul vieții, nu a păstrat nimic pentru el, ci a împărțit tot ce avea cu cei bolnavi, flămânzi sau aflați în necaz. Mănăstirea de maici pe care a construit-o servea drept adăpost pentru săraci, loc în care Sfântul nu doar îi hrănea pe necăjiți, ci se și ruga pentru aceștia, conform sfantulnectarie.ro. A trăit ca un înger, iar acest lucru l-a așezat ca drept în fața lui Dumnezeu.

Sfânta Fecioară Maria

Cea mai dreaptă dintre fecioare, Sfânta Maria, este prima către care trebuie să se îndrepte rugăciunile soților care își doresc copii. Dând naștere Celui mai Drept dintre pământeni, Sfânta Fecioară a fost binecuvântată cu darul sfânt de către Dumnezeu. Sfânta Maria este una dintre protectoarele copiilor și mamelor, dar și ale familiilor.

carte sfanta

Să se roage în anumite zile

Rugăciunile sunt mult mai bine primite în zilele în care celebrăm acești sfinți. Astfel, cuplurile care își doresc copii sunt sfătuite să se roage în următoarele zile:

26 noiembrie – Sfântul Stelian;

5 mai – Sfântul Mucenic Efrem cel Nou;

9 noiembrie - Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina;

8 septembrie – Nașterea Sfintei Fecioare Maria.

În aceste zile sfinte, orice cuplu trebuie să își arate credința și pocăința mergând la biserică pentru a se ruga. Mai jos vei vedea care sunt rugăciunile pe care cei doi soți trebuie să le spună pentru fiecare sfânt în parte.

barbat care se roaga

Rugăciunea pe care trebuie să o spună bărbații care își doresc copii

„Binecuvântat ești Tu, Dumnezeul părinţilor noştri, şi binecuvântat este numele Tău cel sfânt şi slăvit întru toţi vecii! Să Te binecuvânteze pe Tine cerurile şi toate făpturile Tale! Tu ai făcut pe Adam şi Tu ai făcut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor şi sprijin, şi din ei s-a născut neamul omenesc. Tu ai zis: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor asemenea lui”. Şi acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inima curată. Binevoieşte de a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce împreună până la bătrâneţe!”, s-a rugat Ţie Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvântare şi i-ai dăruit copii ca răspuns la cererile sale.

Doamne, pustii sunt casele fără copii şi triste sunt inimile soţilor care nu au urmaşi. Chiar dacă nu avem credinţa drepţilor, care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aibă copii, pentru mila Ta cea nemăsurată nu ne lăsa, Atotputernice Doamne, ci vezi suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi întăreşte-ne ca să îi creştem pe ei cu dragoste şi înţelepciune în dreapta credinţă, spre slava Numelui Tău şi a Sfintei Tale Biserici. Amin.” (crestinortodox.ro)

Rugăciunea pe care soții care își doresc copii trebuie să o spună către Sfântul Stelian

„Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul și călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupești biruind și împreună cu îngerii locuind, privești neîncetat mărirea cea gătită sfinților, de lumina cerească umplându-te.

Acum, în mărirea cerească viețuind și înaintea împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioșii care cu îndrăzneală înalță rugăciuni și cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfințit, și vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame și pe copii, ferindu-i de întristare și de boală, arată-te grabnic vindecător al suferințelor și al bolilor sufletești și trupești ale celor ce te laudă pe tine.

Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă și din pustiul inimilor noastre țarina bine-plăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinței și să se înmulțească roadele sfințitoare ale faptelor bune; ocrotește cu rugăciunile tale familiile și pe copiii noștri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate și mântuire, că prin tine și împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.” (crestinortodox.ro)

Rugăciunea pe care soții care își doresc copii trebuie să o spună către Sfântul Efrem cel Nou

„Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi. Înnoieşte firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu darul naşterii de prunci. Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta mijlocire. Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă.

Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta au vestit tuturor grabnicul tău ajutor. Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor acestora în toată vremea vieţuirii pământeşti. Întru neţărmurita ta bunătate şi milă, nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre. Plineşte, Cuvioase Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la vremea rânduită învredniceşte familia noastră să aducă roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea și în vecii vecilor. Amin.” (doxologia.ro)

cuplu care se roaga

Rugăciunea pe care soții care își doresc copii trebuie să o spună către Maica Domnului

„O, Preasfântă Fecioară, care străluceşti prin curăţie Cerească, Porumbiţă Preablândă, Mieluşea Neprihănită, Ajutătoare bună a lumii, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, Tu eşti începutul şi mijlocul şi sfârşitul bucuriei noastre de acum, că dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai adus în sfintele Tale braţe în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea noastră şi spre bucuria şi mântuirea întregii lumi.

Pentru aceasta Te fericim şi Te proslăvim, pentru că Tu eşti Cortul lui Dumnezeu şi prin Tine s-a sălăşluit între noi, pentru ca să fim poporul Lui. Tu eşti Uşa Cerească vestită de Iezechiel, prin care iarăşi ni s-a deschis intrarea în locaşurile Raiului. Tu eşti Scara cea înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu s-a pogorât pe pământ. Tu eşti Pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta Te rugăm să priveşti spre noi, ca Ceea ce ai intrat în Locul cel Sfânt purtând pe mâini Focul Dumnezeiesc, Binecuvântată. Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al Gheenei.

În Locul cel Sfânt ai venit pentru curăţirea cea după lege, Ţie netrebuindu-Ţi curăţire, Fecioară Curată, şi prin aceasta învaţă-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire şi curăţie şi cum să purtăm nevoinţa fecioriei, că Tu, fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit la biserică, laolaltă cu femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăţi fiind biserica lui Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul Tău, Hristos Dumnezeul nostru, învredniceşte-ne şi pe noi să iubim mai mult în lumea aceasta bisericile Fiului Tău, să le cercetăm în toate zilele vieţii noastre, acolo să vedem frumuseţea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem o zi în curţile Domnului decât să locuim în locaşurile păcătoşilor.

Dăruieşte-ne şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi, în braţele inimii noastre, pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, ca să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge şi ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu şi să nu întinăm biserica trupului nostru. Şi aşa întâmpinând totdeauna, o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea întâmpinare în văzduh a Domnului şi aşa vom slăvi şi vom cânta împreună cu toţi sfinţii pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.” (ortodoxianeamului.wordpress)

Rugăciunea pe care soții care își doresc copii trebuie să o spună către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viață această trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credintă ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nicio boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a intărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviti, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.” (doxologia.ro)

Surse foto: Pixabay

Articolul urmator
Acatistul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. O simplă rugăciune adresată lui ar putea vindeca și cele mai urâte boli
Acatistul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. O simplă rugăciune adresată lui ar putea vindeca și cele mai urâte boli
Ce fel de copii vei avea?
Incepe quiz
Ce fel de copii vei avea?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

4 (3)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.