Rugăciune pentru serviciu: ruga de 40 de zile care te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă

Rugăciune pentru serviciu: ruga de 40 de zile care te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă

Simona Josan

Găsirea unui loc de muncă poate fi un demers dificil, mai ales în contextul unei economii în declin. În vremuri grele, oamenii își întorc fața către credință și invocă divinitatea, căreia îi cer ajutorul. De aceea, o rugaciune pentru serviciu poate fi soluția salvatoare pentru mulți dintre șomeri.

Ți-am pregătit mai jos o rugăciune pentru serviciu foarte puternică, deoarece este adresată Sfântului Mina, cunoscut drept ocrotitorul celor păgubiți și oropsiți, dar și sfântul cu cele mai multe minuni înfăptuite. Această rugăciune se rostește timp de 40 de zile, pentru a avea efect.

Femeie pe scari cu fata in palme

Iată o rugăciune pentru serviciu, adresată Sfântului Mina

”O, preasfinte şi întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, şi de minuni făcătorule; primeşte această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scap eu ticălosul şi către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinţi mă rog ţie; vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea; vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu. De aceea mă rog ţie, fericite şi sfinte Mina, grăbeşte de mă ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi mă sprijineste pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele şi nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul şi scârbitul, că ştiu, sfinte Al Lui Dumnezeu, ca de ai şi pătimit sufe-rinte grele şi chinuri înfricoşătoare de la cei fără de lege pentru dragostea Lui Hristos, dar prin acele suferinţe astăzi vieţuieşti luminat şi ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidca ne-am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserică ta şi cu credinţa ţi s-a rugat, nu a rămas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Sfantul Mina

Minunile şi ajutorul tău m-au făcut şi pe mine ticălosul şi scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguţătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigaşul său şi l-ai scos din pagubă lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, ca şi din mort şi tăiat în bucăţi, tu l-ai vindecat şi l-ai făcut sănătos.

Asemenea şi lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ţinut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot aşa şi femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locaşul tău, nu numai că a fost izbăvita de ostaşul acela ce o silea spre păcat, dar şi pe ostaş, după cuviinţă l-ai certat. La fel şi şchiopul care venea la sfânta biserică ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea şi femeii celei mute, i-ai deschis graiul şi vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creştin o pungă cu glabeni, pe care creştinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creştin de jurământ, dar şi evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine şi a venit la credinţa creştină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut şi pe mine a crede că la orice facere de bine eşti gata ajutător şi grabnic folositor şi minunat. De aceea încredinţat sunt ca tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credinţa ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi eu cred că tu acelaşi eşti, sfinte, ca atunci şi astăzi, ca oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg la tine cu credinţa şi cu lacrimi, îngenun-chind, şi mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubaşul şi scârbitul, lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Către Acela roagă-te ca să fiu şi eu ajutat şi miluit pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăvit, ca să laud şi bine să cuvântez şi să slăvesc întrutotlaudatul şi preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin."

Rugăciunea pentru serviciu care te ajută să găsești angajatori corecți

 La fel de puternică este o altă rugăciune pentru serviciu, dar și pentru găsirea unor angajatori corecți.

”Părinte Sfinte, Care de toţi porţi grijă şi eşti scăpare celor din nevoi, Te rog, vino degrabă în ajutorul meu, care doresc să îmi găsesc un loc de muncă, de pe urma căruia să-mi întreţin viaţa proprie şi a familiei mele.
Doamne, ştii necazurile şi lipsurile care mă împresoară. Fie-Ţi milă de mine şi trimite-mi degrab ajutorul Tău. Îndrumă-mă spre locuri potrivite şi spre oameni de nădejde. Milostive, Doamne, Cel ce îndreptezi paşii omului în această viaţă, caută cu iubire Părinteasca spre mine, care-Ţi cer ajutorul Tău, şi binecuvintează-mi cu har buna mea voire. În îndeplinirea voinţei mele de a-mi găsi un loc stabil de muncă, te rog cu stăruinţă, Doamne, trimite-mi înger luminat, care să mă povăţuiască spre oameni de nădejde şi spre tot lucrul bun, să mă izbăvească de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de oamenii răi şi vicleni, de orice întâmplare rea. Ca împlinindu-mi-se cu binecuvântarea Ta, Doamne, cererea mea, şi având de la Tine dar de sănătate, de putere de muncă şi de bună sporire, să-mi împlinesc temeinic munca mea, preamărind puterea şi mila Ta. Că Tu eşti Chivernisitorul vieţii noastre şi Cel ce toate le rânduieşti spre folosul nostru şi Ţie-Ţi mulţumim, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.”
Dacă rugăciunile au avut efect, îți poți manifesta recunoștința față de Dumnezeu, tot prin rugăciune, pentru că acesta îți va da putere atât la începerea lucrului, cât și la finalul unei zile obositoare la serviciu.

Rugăciune pentru începerea lucrului

Iată mai jos o rugăciune pentru începerea lucrului, pe care o poți rosti când ajungi la serviciu.
”Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al Tatălui celui fără de început, Tu eşti cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: ieşi-va omul la lucrul şi la lucrarea sa până seara. Tu ai zis şi prin gura fericitului Pavel Apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Şi iarăşi Tu ai zis cu preacurată gura Ta: fără de Mine nu puteţi face nimic.

Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul şi din toată inima dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârşesc lucrul ce încep acum: în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.”

Rugăciune după sfârşitul lucrului

Finalul unei zile la serviciu se poate dovedi obositor, însă tot Dumnezeu este cel care te va ajuta să-ți aduni forțele. Spune această rugăciune care își va da puteri, după o zi lungă de muncă.

”Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc şi Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine,- şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea faţă de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Carte cu psalmi si rozar

Psalmi pentru serviciu

Sunt 5 psalmi improtanți pe care mai marii bisericii îi consideră ca fiind de folos în găsirea unui serviciu. Iată care sunt aceștia!

Psalmul 38 - Pentru ca oamenii ce sunt părăsiți și abătuți să găsească de lucru, ca să înceteze a se mai necăji.
Psalmul 57 - Pentru ca lucrurile să se așeze pe o cale folositoare celor ce lucrează cu intenție
Psalmul 129 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască neînfricare și nădejde celor ce încep o slujbă
Psalmul 144 - Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrul oamenilor, ca să fie bine primit de către Dânsul.

Cărui sfânt să te rogi pentru serviciu, în funcție de meseria pe care o ai

În funcție de meseria pe care o practici, există sfinți ocrotitori pentru fiecare domeniu în parte, de la statistică, până la arhitectura, contabilitate sau diplomație. Iată care sunt categoriile protejate și ce sfinți le ocrotesc:
Medicii și cadrele medicale sunt protejați de acei sfinți care au studiat și practicat medicina și au tratat bolnavi.

Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Fotie și Anichit, Talaleu și Trifon; Luca al Crimeei se numără printre acești sfinți, supranumiți și "doctori fără-de-arginți". Aceștia sunt considerați drept potectori ai tuturor celor care lucrează în sistemul de sănătate. Există un tropar pentru aceștia: ”Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugaţi-vă acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne mântuieşte poporul şi ţara aceasta şi slobozeşte sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu”.

Pompierii

Pompierii sunt ocrotiți de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, prăznuit pe 15 septembrie. Între anii 1650-1653, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș a fost mitropolit al Banatului. În timpul ”mandatului” său, în Timișoara a avut loc un incendiu devastator. Acesta s-a rugat pentru ploaie, la Dumnezeu, iar imediat după ce rugile sale s-au înălțat la cer, averse torențiale au pornit și au stins vâlvătaia, salvând orașul de la pieire.

Masina de pompieri

De aceea, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș a fost ales protectorul spiritual al pompierilor din România. Troparul Sf. Iosif cel Nou de la Partoş: ”Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-ai rânduit; şi, după moarte, în cetele sfinţilor te-ai sălăşluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta.”

Statisticienii

Statisticienii sunt protejați de Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. Acesta este prăznuit pe 1 septembrie. Datorită lui, sistemul de măsurare a trecerii timpului a fost modificat, el fiind cel care a stabilit cronologia erei creștine. Acesta a fost motivul pentru care, în 2008, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul este ales ocrotitor al Institutului Național de Statistică din România.

Arhitecții

Arhitecții (constructori, zidari) - Sfântul Apostol Toma, prăznuit pe 6 octombrie, este cel care îi protejează pe arhitecți, constructori sau zidari. Conform scrierilor biblice, Sfântul Toma a ajuns să propovăduiască Evanghelia în India, iar regele de la acea vreme, Gandofor, i-a cerut acestuia să ii construiască cel mai mare palat, contra unei sume uriașe de bani. În loc să-i construiască regelui palatul, Toma a luat banii și i-a împărțit celor săraci. Palatul lui Gandofor a fost, în schimb, construit în ceruri. Când monarhul a aflat s-a înfuriat și l-a acuzat pe Toma de înșelăciune, condamnându-l la moarte. Însă, înainte ca Toma să fie executat, fratele împăratului a avut o epifanie, în care i-a apărut palatul ceresc închinat regelui. Acesta i-a spus fratelui său, care l-a cruțat, iar mai apoi s-a convertit la creștinism. Troparul Sf. Apostol Toma: ”Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.”

Grădinarii

Grădinarii, agricultori, viticultori, pomicultori - Sfântul Mucenic Trifon, prăznuit pe 1 februarie, este cel care îi ocrotește grădinari, agricultori, viticultori, pomicultori, dar și pe cei care se ocupă de creșterea pasărilor. În ziua prăznuirii sfântului, viticultorii și pomicultorii credincioși țin post și cheamă preotul să le stropească via și livezile cu agheasmă, spre a fi ferite de nerodire, de secetă și de grindină. În iconografie, Sfântul Trifon este reprezentat purtând în mână o seceră, o crenguță de viță-de-vie sau un șoim.

Barbat pe ogor

Troparul Sfântului Mucenic Trifon: Mucenicul Tău, Doamne, Trifon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Păstorii de animale

Păstorii de animale sunt protejați de Sf. Mare Mucenic Dumitru, prăznuit pe 26 octombrie. Sfântul Dumitru este patronul păstorilor, iar în această zi, ciobanii află cum va fi iarna. Tropar Sf. Mare mucenic Dumitru: “Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, Purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.”

Arheologii

Arheologii sunt ocrotiți de Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului împărat Constantin cel Mare, prăznuită pe 21 mai. Legenda spune că, spre finalul vieții ei, aceasta a mers într-o expedițieîn Ierusalim, pentru a vedea Sfânta Cruce, pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că, pentru vârsta ei, acest demers a fost unul foarte anevoios, arheologii au ales-o să le fie protectoare. Tropar Sf. Elena: Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău, Doamne, împarătească cetate în mâinile Tale a pus-o, pe care păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Diplomații

Diplomații (mesagerii, poștași, curieri) sunt ocrotiți de Sfântul Arhanghel Gavriil, prăznuit pe 8 noiembrie. Motivul pentru care a fost ales pentru această misiune a fost acela că Gavriil a fost trimisul lui Dumnezeu către Fecioara Maria, pentru a-i da vestea nașterii Mântuitorului. Tropar: ”Mai-marilor Voievozi ai oştirilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi nevrednicii, ca să ne acoperiţi pe noi, prin rugăciunile voastre, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, cei ce sunteţi mai-mari peste cetele puterilor de sus.”

Contabilii

Contabilii (vameși, gestionari, vânzători) îl au drept ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, prăznuit pe 16 noiembrie. Matei, înainte de a deveni apostolul Mântuitorului, acesta a fost vameș, strângând taxele celor care traversau Marea Galileei.

Femeie cu calculator manual

Tropar: Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Minerii

Minerii sunt protejați de Sfânta Muceniță Varvara, prăznuită pe 4 decembrie. Varvara a trăit în secolul al IV-lea, dar are o poveste terifiantă. Tatăl ei a vrut să o omoare, iar Varvara a fugit din casa părintească. Ascunsă în munți, sfânta a ajuns într-o fundătură, însă peretele de piatră al muntelui s-a crăpat, făcându-i loc să se ascundă. În cele din urmă, Varvara a fost găsită și ucisă de iscoadele tatălui său. Pentru minunea înfăptuită, Sfânta Varvara a fost aleasa drept protectoarea minerilor. Troparul Sfintei Muceniţe Varvara: Pe sfânta Varvara să o cinstim; că a sfărâmat cursele vrăjmaşului şi ca o vrăbioara s-a izbăvit dintr-însele, cu ajutorul armei Crucii, preacinstita.

Teologii

Teologii sunt protejați de Sfinții Trei Ierarhi, anume Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți împreună în ziua de 30 ianuarie, sunt socotiți drept ocrotitori ai învățământului teologic. Acești trei "mari dascăli ai lumii și ierarhi", după cum sunt numiți în rugăciunile Bisericii, au fost rânduiți ocrotitori ai învățământului teologic în anul 1936, în urma unui Congres de Teologie întrunit la Atena. Troparul Sf. Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur: Pe acești trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieştilor învăţături, pe râurile înţelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, pe Marele Vasile şi de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba şi cu cuvintele de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceştia Treimii pururea se roagă pentru noi.

Militarii

Militarii îl au ca protector pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit pe 23 aprilie. Acesta a fost ales de către Forțele Terestre ale Armatei Române drept ocrotitor, deoarece înainte de a îmbrățișa credința sa în Hristos, a fost soldat în armata împăratului păgân Dioclețian. Militarii ai au drept protectori pe Sfântul Mucenic Dimitrie, Sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat.

 

Tropar pentru Sf. Gheorghe: Ca un apărător al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraților ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Aviatorii

Aviatorii sunt ocrotiți de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, prăznuit pe 20 iulie, ziua în care se sărbătorește Ziua Forțelor Aeriene, începând din 1994. Troparul Sf. Ilie: Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos, Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Eelisei har, bolile alungă şi pe cei leproşi curăţeşte, pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc le izvorăşte tămăduiri.

Marinarii

Marinarii sunt protejați de Maica Domnului, prăznuită pe 15 august, și Sfântul Ierarh Nicolae, prăznuit în ziua de 6 decembrie. Acesta din urmă, conform legendelor, a salvat câțiva marinari de la înec, când corabia acestora se scufundase.

Marinari in defilare de Ziua Marinei

De altfel, este și tabloul în care apare zugrăvit în icoane. De asemenea, Maica Domnului este cea considerată ocrotitoarea marinarilor, 15 august fiind și Ziua Marinei Române, dar și zi liberă, începând cu anul 2019.

Brutarii

Brutarii (cofetari, patiseri) îl au ca protector pe Sfântul Ierarh Nicolae, prăznuit pe data de 6 decembrie. Tropar: Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-ai arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Bucătarii

Bucătarii sunt ocrotiți de Sfântul Cuvios Eufrosin, prăznuit pe 11 septembrie. Acest sfânt a trăit în secolul al IX-lea, într-o mănăstire din Palestina, și a fost bucătar."Slujea fraților, la bucătărie, dar slujea nu ca oamenilor, ci ca lui Dumnezeu, cu mare smerenie si supunere, ostenindu-se în ascultare ziua și noaptea", spun documentele sfinte.

Bibliotecarii

Bibliotecarii au drept mentor pe Fericitul Ieronim. Născut în jurul anilor 340 – 350 în zona dintre Dalmația și Panonia, a plecat de acasă la vârsta de 7 ani și a ajuns la Roma, unde a studiat gramatica, retorica și filozofia, printre filozodii lui preferați numărându-se Virgiliu si Cicero.

Artiștii

Artiștii, actori, regizori, scenariști sunt protejați de Sfântul Mucenic Filimon, deoarece a slujit ca actor.

Rugăciunea pentru serviciu te poate ajuta să dezvolți o legătură mai strânsă cu divinitatea și să-ți îndrepți gândurile cu împăcare spre găsirea unui loc de muncă așa cum ai visat.

Surse foto: Wikipedia, Facebook/ISU Timis, iStock, Facebook/Fortele Navale Romane

Articolul urmator
Femei care trăiesc singure ne-au împărtășit sfaturi utile care le ajută să se simtă în siguranță
Femei care trăiesc singure ne-au împărtășit sfaturi utile care le ajută să se simtă în siguranță
Ce loc de munca ai avut in Evul Mediu?
Incepe quiz
Ce loc de munca ai avut in Evul Mediu?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

4.4 (15)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.