Rugăciunea pentru iertarea păcatelor care îți va aduce liniştea

Rugăciunea pentru iertarea păcatelor care îți va aduce liniştea

Redactor Andreea Baluteanu

Din nefericire, trăim într-o lume care se îndepărtează tot mai tare de spirit, punând accent numai pe materie, și nu e de mirare că înclinația spre bolile sufletului și ale psihicului e tot mai mare. Iar atunci când păcătuiești sau când greșești și refuzi să te ierți, vei fi împovărată de o greutate imensă. Aici intervine, însă, rugăciunea pentru iertarea păcatelor, ce îți va aduce liniștea.

Ne dorim să facem lumină în sufletul tău îndurerat cu ajutorul cuvintelor de mai jos. Descoperă rugile pline de har care te vor ajuta să te împaci cu sinele tău și să te apropii de Dumnezeu!

Citește și o frumoasă poveste despre rugăciune!

Când ar trebui să spui rugăciunea pentru iertarea păcatelor

Importanța unei rugăciuni pentru iertarea păcatelor e uluitoare. Atunci când o spui din tot sufletul, efectele pe care le resimte organismul sunt pur și simplu miraculoase și nu ating numai sufletul, ci și trupul. Reușind să te ierți pe tine, dar și pe ceilalți, și obținând îngăduința infinită a lui Dumnezeu, vei cunoaște o diminuare a nivelului de hormoni și a tensiunii arteriale, vei alina durerile cronice, vei calma anxietatea și mintea agitată și vei obține pacea la care râvneai atât. Ba, mai mult, vei dormi iar ca un prunc!

femeie imbracata in helanca albastra care se roaga la o fereastra

Nu există un moment anume în care să rostești rugăciunea pentru iertarea păcatelor. Nu va avea mai multă putere dacă o intonezi dimineața sau seara, ci atunci când sufletul tău e pregătit. Nu uita că în fața Lui Dumnezeu trebuie să vii cu inima deschisă și să îți ceri iertare cu umilință și cu sinceritate.

Cele 3 rugăciuni de iertare

Ritualul celor 3 duminici e reprezentat de 3 rugăciuni de iertare care se înalță cu sufletul curat, timp de 3 duminici la rând. Aprinde și 3 lumânări pentru ca ruga ta să se ridice la cer, cu toate că, dacă nu ai dispoziție, nu e bai, fiindcă tot inima ta va conta mai tare.

Iată mai jos care sunt cuvintele ce te vor aduce mai aproape de iertarea păcatelor și de Dumnezeu!

„O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, Sfinților Toți, care stați înaintea pristolului Sfintei Treimi și vă bucurați de fericirea cea negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea voastră cerem milă și iertare de păcate de la preabunul Dumnezeu.

Că știm bine că toate câte voiți puteți cere de la Dânsul. Deci cu Smerenie ne rugăm vouă ca să rugați pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă Duhul râvnirii voastre, spre pază sfintelor Lui porunci.

Că, mergând pe urma voastră, să punem cu bună cucernicie și fără prihană să săvârșim călătoria vieții celei pământești, învrednicindu-ne întru pocăință a ajunge la locașurile raiului cele preaslăvite și acolo împreună cu voi să preaslăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor!

Amin!”

Rugăciunea pentru iertarea păcatelor: rugă către Sfânta Parascheva de la Iași și către Domnul Iisus

Rugăciunile către iertarea păcatelor adresate Domnului nostru Iisus Hristos și Sfintei Parascheva sunt cu atât mai puternice cu cât sunt închinate unor ființe celeste ce au experimentat ce înseamnă să fii om și pot rezona astfel cu durerea ta. Iată cuvintele ce îți iau durerea cu mâna!

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoși, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile și Te-ai sălășluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii și ai primit pe Dumnezeieștii Tăi umeri neputințele noastre și ai purtat durerile noastre! 

Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit și chinuit pentru păcatele și fărădelegile noastre și de aceea noi înălțăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primește-le, Preabunule Doamne și Te pogoară către neputințele noastre și păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! 

Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoiește-ne, Mântuitorul nostru și pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor și mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârșitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! 

Cu tânguire și lacrimi de pocăință fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeiești. Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Curățește-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toți, de toate nedreptățile și fărădelegile vieții noastre, ca întru sfințenia iubirii Tale de oameni, să-ți mulțumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui și al Preabunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!”

Ce îi poți spune Sfintei Parascheva? Iată o idee!

„Sfântă Cuvioasă Parascheva, în genunchi vin la tine, ca în genunchi să te rogi Părintelui Ceresc pentru iertarea păcatelor mele, săvârșite cu fapta sau cu gândul, cu știința sau cu neștiința mea, căci vin cu sufletul întinat și te rog: ajută-mă!

Doamne, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, șterge din mine orice gând afară de Tine, Doamne, căci Ție nici un lucru nu-ți este greu a-l împlini. Amin!”

fata care sta intr-un camp de floarea soarelui si citeste rugaciuni dintr-o carte

Acatist pentru iertarea păcatelor

Conform doarortodox.com, acatistul este acea rugăciune pe care o rostești stând în picioare sau în genunchi. Ritualul sacru cere să începi cu „Rugăciunile începătoare”.

Iată mai jos un acatist pentru iertarea păcatelor și pocăință deosebit de puternic!

Rugăciunile începătoare, obligatorii

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Slavă ție, Dumnezeul nostru, Slavă ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și

Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este Împărăția și puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Aceasta este rugăciunea de marți!

femeie care se roaga cu un rozariu intr-o biserica

Acatistul:

Condacul 1

M-ai adus în viața aceasta din dragoste și bunătate, spre a mă bucura de toate darurile Tale, pe care cu milostivire mi le-ai dat și spre a urma legea Ta, dar eu neascultând, m-am aflat departe de Tine, pentru aceasta strig din adâncul sufletului: Iartă-mă Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu !

Icosul 1

Mai rău decât fiul rătăcit am ajuns, risipind bogățiile date de Tine Părinte Ceresc, în țara fărădelegilor veacului acestuia și văzându-mă depărtat de harul tău strig ție:

Iartă-mă, Doamne, că drumul mântuirii am rătăcit;

Iartă-mă, Doamne, că nicio poruncă a Ta nu am păzit;

Iartă-mă, Doamne, că în păcate de moarte am căzut mereu;

Iartă-mă, Doamne, că toată viața am slujit celui rău;

Iartă-mă, Doamne, că smochin neroditor am devenit;

Iartă-mă, Doamne, că învățăturile Tale sfinte, nu am împlinit;

Iartă-mă, Doamne, că numai Tu, în mila Ta poți să mă mântuiești;

Iartă-mă, Doamne, și de zidirea Ta care te cheamă, să te milostivești;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-2-lea

Nu am voit să mă bucur de pacea și iubirea Părintelui Ceresc, ci am căutat robia cea amară și amăgitoare a celui viclean, dar Tu văzându-mă căzut, nu m-ai lepădat de la fața Ta, ci m-ai învățat să alerg la scaunul spovedaniei spre a-mi restaura iarăși sufletul pierdut pentru care îți cânt: Aliluia!

Icosul al-2-lea

Ce voi face eu deznădăjduitul, ce răspuns voi da înaintea Ta, că timpul ce mi-ai dat spre a slujii ție, cu vrăjmașii Tăi l-am petrecut, iar acum gol fiind de fapte bune te rog cu umilință:

Iartă-mă, Doamne, că darurile tale fără de preț, le-am risipit;

Iartă-mă, Doamne, că în țară străină a fărădelegii să plec, am dorit;

Iartă-mă Doamne, că talanții pe care mi i-ai dat, i-am îngropat;

Iartă-mă, Doamne, că de calea Ta, mult m-am depărtat;

Iartă-mă, Doamne, că bogăția ce-am primit spre mântuire, rău am cheltuit;

Iartă-mă, Doamne, că am căzut și vrăjmașul jalnic m-a robit;

Iartă-mă, Doamne, că strig către Tine mereu;

Iartă-mă, Doamne, că Tu ești Ziditorul meu;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-3-lea

Dulci par tentațiile lumii acesteia, dar lasă un gust amar, conștiința încărcată și inima plină de durere și remușcare pentru păcatele făcute. Dar Tatăl Ceresc ne primește ca un Părinte iubitor dacă îi mărturisim păcatul, de aceea îi strigăm: Aliluia!

Icosul al-3-lea

Fiul cel risipitor și-a venit în fire văzând viața grea în sărăcie, dorind să se sature măcar din mâncarea porcilor, asemeni și eu fiind sărac de fapte bune și căzând sub greutatea necazurilor și ispitelor te rog din inimă:

Iartă-mă, Doamne, că timpul vieții cu vrăjmașii Tăi l-am petrecut;

Iartă-mă, Doamne, că rugăciune cu trăire către Tine n-am făcut;

Iartă-mă, Doamne, că sunt plin de greu și mult păcat;

Iartă-mă, Doamne, că rău căzând, din fărădelegi nu m-am ridicat;

Iartă-mă, Doamne, că de nu mă vei ajuta sunt un om pierdut;

Iartă-mă, Doamne și nu mă lăsa pe mine cel atâta de căzut;

Iartă-mă, Doamne, că timpul mântuirii ce mi-ai dat am risipit;

Iartă-mă, Doamne, candela sufletului mi s-a stins și în păcat am adormit;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-4-lea

Amintindu-mi de timpul petrecut departe de Tine, Doamne, căutând petrecerea unei vieți în duhul lumii și al plăcerilor pierzătoare, mă căiesc și nădăjduind în mila Ta îți cânt: Aliluia!

Icosul al-4-lea

Nu sunt vrednic să cer milă pentru păcatele mele, fiindcă de bună voie am greșit călcând porunca dragostei creștine, a iubirii de Dumnezeul meu și de aproapele, dar îndrăznind către Tine te rog:

Iartă-mă, Doamne, Tu care m-ai adus pe pământ spre a-ți sluji;

Iartă-mă, Doamne, Tu care mi-ai dat multe daruri spre a mă mântui;

Iartă-mă, Doamne, Tu care spre biserica Ta mi-ai insuflat chemare;

Iartă-mă, Doamne, Tu care mi-ai dat credință, nădejde și răbdare;

Iartă-mă, Doamne, Tu mi-ai ascultat de multe ori, smerita rugăciune;

Iartă-mă, Doamne, Tu mi-ai purtat de grijă, să pot trăi în astă lume;

Iartă-mă, Doamne, Tu care mă iubești, mă ajuți și mă primești;

Iartă-mă, Doamne, Tu care din Potirul sfânt cu preacuratu-ți trup mă Împărtășești;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-5-lea

Mi-ai descoperit cu dragoste învățăturile Tale, mi-ai scos în cale din purtarea Ta de grijă, oameni drepți, preoți învățători și povățuitori, care să mă călăuzească pe drumul drept al mântuirii pentru care îți cânt : Aliluia!

Icosul al-5-lea

Am auzit învățăturile tale și am pus hotărâre să fac voia Ta, dar grijile veacului, nestatornicia, lipsa rugăciunii, gândurile rele m-au depărtat de la calea cea sfântă și mi-au tăiat aripile sufletești, iar eu văzând neputința mea te chem și îți zic:

Iartă-mă, Doamne, Tu care libertate din bunătatea Ta, mi-ai dat;

Iartă-mă, Doamne, Tu care mă aștepți să mă ridic din greu păcat;

Iartă-mă, Doamne, Tu cel Milostiv, nu ai pe nimeni de pierdut;

Iartă-mă, Doamne, Tu care vrei ca tot sufletul să fie salvat și renăscut;

Iartă-mă, Doamne, Tu pe toți dorești ca să îi duci în Împărăția cea Cerească;

Iartă-mă, Doamne, Tu care vrei ca tot sufletul să se mântuiască;

Iartă-mă, Doamne, Tu care porți pe umeri crucea lumii întregi;

Iartă-mă, Doamne, Tu care mi-ai spălat cu al Tău sânge, mulțimi de fărdelegi;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-6-lea

Mi-ai dat libertate, Stăpâne, să aleg singur calea pe care să merg, mi-ai descoperit că există o altă lume și o viață veșnică, unde vor merge sufletele după moarte, mi-ai arătat drumul spre Împărăția Ta și mijloacele spre a o cuceri, de aceea îți cânt: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Câtă răbdare ai avut cu mine, Iisuse Doamne, să mă aștepți să mă întorc la Tine din viața de păcat, Tu Cel ce ți-ai vărsat scumpul Tău sânge pentru mine, Tu cel ce ai suferit chinuri cumplite, m-ai ridicat, dar eu alunecând iarăși am căzut și văzându-mi starea păcătoasă strig către Tine:

Iartă-mă, Doamne, că am greșit atât de mult;

Iartă-mă, Doamne, că Te-am supărat și Te-am pierdut;

Iartă-mă, Doamne, că fără Tine eu nu pot trăi;

Iartă-mă, Doamne și te rog, cu inimă smerită, nu mă părăsi;

Iartă-mă, Doamne și nu mă lăsa când îmi este greu;

Iartă-mă, Doamne și te rog fii cu mine, în viața mea mereu;

Iartă-mă, Doamne și ai milă, că Tu știi neputința mea;

Iartă-mă, Doamne, că Tu vezi cât de slabă și nestatornică îmi este firea

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-7-lea

Cine se poate mântui? au întrebat atunci pe Domnul Iisus, văzând cât de greu se poate lăsa omul de păcat și de bunătățile acestei lumi deșarte și trecătoare, spre a câștiga viața veșnică, iar Tu ai răspuns că tot ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu, pentru care îți cântăm ție: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Dacă nu ar fi milostivirea Ta și nespusa iubire de oameni, nu aș avea nădejde de mântuire pentru multele mele păcate, pentru nepăsarea de cele sufletești, pentru lipsa de iubire, de râvnă la rugăciune și fapte bune, pentru nepăzirea poruncilor Tale, dar îndrăznind strig cu suflet umilit:

Iartă-mă, Doamne, că pe fratele meu spre fapte bune, nu am îndemnat;

Iartă-mă, Doamne, că porunca dragostei creștine, n-am lucrat;

Iartă-mă, Doamne, că doar voia mea fac mereu;

Iartă-mă, Doamne, că nu port grijă de sufletul meu;

Iartă-mă, Doamne, că în deșertăciunea lumii greu m-am încâlcit;

Iartă-mă, Doamne, că ei slujesc și nu ție, Domnul meu cel Sfânt;

Iartă-mă, Doamne și pașii mei spre mântuire îi conduce;

Iartă-mă, Doamne și-mi dă rugăciune curată, de care cel rău fuge;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-8-lea

Amăgitoare sunt dulcegăriile lumii, iar vrăjmașul neamului omenesc își întinde cursele și răcnește ca un leu căutând pe cine să înghită, dar Tu știind slăbiciunea noastră ne aperi și ne păzești cu puterea Ta, scăpându-ne de vicleșugul celui rău, de aceea îți aducem cântare: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Alături de preotul duhovnic, la scaunul Sfintei spovedanii stai Tu, Iubitorule de oameni ascultând mărturisirea mea, iar eu cel rușinat de păcatele pe care fără rușine le-am făcut, în ascuns și la arătare cu smerenie grăiesc așa :

Iartă-mă, Doamne, că în mândrie și slavă deșartă am căzut mereu;

Iartă-mă, Doamne, că rău m-am mâniat și am urât pe fratele meu;

Iartă-mă, Doamne, că m-am lenevit să fac fapte bune si rugăciune;

Iartă-mă, Doamne, că gândurile mele sunt de pofte păcătoase pline;

Iartă-mă, Doamne, că m-am lăcomit la tot ce este rău;

Iartă-mă, Doamne, că am invidiat, judecat și osândit pe cei din jurul meu;

Iartă-mă, Doamne, că din zgârcenie, pe cel în nevoie nu am ajutat;

Iartă-mă, Doamne, că de Tine, Împăratul Slavei nu am ascultat;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-9-lea

Nu avem aici cetate stătătoare, dar noi suntem prinși în grijile deșarte de parcă am stăpâni lumea. Uităm că suntem trecători, uităm că viața noastră e umbră și vis, iar fiecare clipă care trece ne apropie de mormânt. Să ne trezim din amara înșelăciune și mulțumind Domnului pentru grija ce ne-o poartă să îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Mă cred smerit, dar cea mai mică vorbă mă umple de mânie și de ură pentru aproapele, nu rabd ispita și cârtesc mereu la cea mai ușoară supărare, clevetesc, judec și osândesc depărtându-mă de harul Tău și astfel ajung să rătăcesc în noaptea întunecată a fărădelegii, departe de Lumina lumii, dar Tu, Doamne, ai milă și ieși în întâmpinarea mea, că îți strig:

Iartă-mă, Doamne și mă primește ca pe fiul rătăcit;

Iartă-mă, Doamne, că de conștiința mea sunt osândit;

Iartă-mă, Doamne și ca lui Petru îmi dă mâna și nu mă lăsa;

Iartă-mă, Doamne și mă ridică din valurile vieții, după mare mila Ta;

Iartă-mă, Doamne, că Tu ești Creatorul, Domnul și Stăpânul meu;

Iartă-mă, Doamne, că fără Tine, drumul vieții mi se pare greu;

Iartă-mă, Doamne și îmi dă în toată vremea înger tare, păzitor;

Iartă-mă, Doamne și nepregătit pentru veșnicie, nu mă lăsa să mor;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-10-lea

Văzând prin veacuri cum pronia Ta divină lucrează minunat pentru salvarea neamului omenesc, căci ai trimis lumii oameni aleși, plini de Duh Sfânt care să povățuiască oamenii la pocăință și să îi învețe tainele mântuirii, îți cântăm din inimă Aliluia!

Icosul al-10-lea

Mi-ai binecuvântat anii vieții spre a face fapte vrednice de a moșteni Împărăția Ta, ai venit în lume, din rob să mă faci stăpân, ai suferit chinuri și moarte ca să îmi sfințești sufletul și trupul, dar eu nebunul, m-am robit de bună voie stăpânitorului întunecat al lumii, făcând voia lui, de aceea cu sufletul chinuit de amărăciunea greșalelor mele, îți grăiesc așa:

Iartă-mă, Doamne, că mai mult ca desfrânata am greșit;

Iartă-mă, Doamne, că mai rău ca vameșul, viața mea am vămuit;

Iartă-mă, Doamne, că ție, Stăpânul și Izbăvitorul meu nu am urmat;

Iartă-mă, Doamne, că lucrând cu sârg păcatul, mereu te-am supărat;

Iartă-mă, Doamne și la înfricoșătoarea judecată, pe mine nu mă lepăda;

Iartă-mă, Doamne și te rog în focul cel nestins nu mă lăsa;

Iartă-mă, Doamne, că în păcat am fost născut și păcate mereu fac;

Iartă-mă, Doamne, că haina albă a Sfântului Botez, prin păcat am întinat;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-11-lea

Mulți au căpătat mântuirea prin mila Ta, căci Tu fiind bun ai primit și pe cei din al unsprezecelea ceas în slava Ta cerească. Tu mântuiești după măsura dragostei Tale, pentru că te uiți la inima omului și vezi dorirea lui, de aceea aducându-ți mulțumire pentru nemăsurata Ta iubire, îți cântăm cu dragoste: Aliluia !

Icosul al-11-lea

Am greșit mai mult decât toată zidirea, zilele vieții mele s-au scurs în păcate, faptele mele sunt înaintea Ta ca o cârpă lepădată, iar eu lipsit de virtuțile creștinești, nici ochii nu mai îndrăznesc să îi ridic spre cer, ci suspinând ca vameșul grăiesc:

Iartă-mă, Doamne, te rog, o, Ziditorul meu;

Iartă-mă, Doamne, că vreau să mă întorc, ca fiul rătăcit la Tatăl său;

Iartă-mă, Doamne și mă primește la Tine ca pe un slujitor;

Iartă-mă, Doamne, că având suflet umilit te chem mereu cu dor;

Iartă-mă, Doamne și ca un rob nevrednic, aș vrea măcar să fiu primit;

Iartă-mă, Doamne și mă ajută să îți slujesc mereu, până la sfârșit;

Iartă-mă, Doamne, că Tu pe toate de vrei să faci, le poți;

Iartă-mă, Doamne și ne mântuiește cu mare mila Ta, pe toți;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu !

Condacul al-12-lea

Pe cel ce vine la Mine nu îl voi scoate afară: așa le-ai spus celor de atunci și cuvintele Tale au rămas pentru veacuri, ca mângâiere în nevoile și întristările noastre de tot felul, aducând nădejde de mântuire, pentru care îți cântăm: Aliluia!

Icosul al-12-lea

Păcatele mele au covârșit capul meu și ca o sarcină grea apasă peste mine – așa spunea psalmistul, iar eu simțind povara păcatelor care mă împiedică să urc pe calea mântuirii, strig către Domnul așa:

Iartă-mă, Doamne, te rog, te chem plângând Stăpânul meu;

Iartă-mă, Doamne, că nu sunt vrednic, să mai fiu iarăși fiul Tău;

Iartă-mă, Doamne și îmi mântuiește sufletul cu mare mila Ta;

Iartă-mă, Doamne și te rog primește pocăința mea;

Iartă-mă, Doamne și de fericirea Raiului pe mine,Tu mă fă părtaș;

Iartă-mă, Doamne și în iadul cel înfricoșător să nu mă lași;

Iartă-mă, Doamne și pe mine cel plin de păcate, nu te mânia;

Iartă-mă, Doamne și-mi dă răspuns bun, când mă vei judeca;

Iartă-mă, Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul al-13-lea

Doamne, care ai primit pocăința vameșului și femeii păcătoase i-ai dăruit iertare, care ai făgăduit tâlharului de pe cruce că va fi cu Tine în rai, care ai primit pocăința atâtor păcătoși din toate timpurile, ascultă-mă și pe mine care am păcătuit mai mult decât toată zidirea, cu știință și cu neștiință, în timpul nopții și a zilei și mă iartă după mare mila Ta și mă primește între oile cuvântătoare ale turmei Tale, împărtășindu-mă încă de pe pământ cu preacinstitele Tale Taine, iar la sfârșitul vieții mă du în Împărăția Ta, ca împreună cu îngerii și cu toți sfinții să îți aduc neîncetat cântare: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăși:

Icosul 1

Mai rău decât fiul rătăcit am ajuns, risipind bogățiile date de Tine Părinte Ceresc, în țara fărădelegilor veacului acestuia și văzându-mă depărtat de harul tău strig ție:

Iartă-mă, Doamne, că drumul mântuirii am rătăcit;

Iartă-mă, Doamne, că nici o poruncă a Ta nu am păzit;

Iartă-mă, Doamne, că în păcate de moarte am căzut mereu;

Iartă-mă, Doamne, că toată viața am slujit celui rău;

Iartă-mă, Doamne, că smochin neroditor am devenit;

Iartă-mă, Doamne, că învățăturile Tale sfinte, nu am împlinit;

Iartă-mă, Doamne, că numai Tu, în mila Ta poți să mă mântuiești;

Iartă-mă, Doamne, și de zidirea Ta care te cheamă, să te milostivești;

Iartă-mă Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu!

Condacul 1

M-ai adus în viața aceasta din dragoste și bunătate, spre a mă bucura de toate darurile Tale, pe care cu milostivire mi le-ai dat și spre a urma legea Ta, dar eu neascultând, m-am aflat departe de Tine, pentru aceasta strig din adâncul sufletului: Iartă-mă Doamne, Tatăl, Mântuitorul și Mângâietorul meu !

RUGĂCIUNE

Doamne și Stăpânul vieții mele, îmi recunosc și îmi mărturisesc păcatele mele pe care le-am făcut în toată vremea și în tot locul. Am greșit umblând după voile păcătoase ale trupului, Te-am mâniat, Te-am scârbit și Te-am întristat. Mi-ai întins cu bunătatea Ta de multe ori Sfântul Trup și scump Sângele Tău, voind să Te unești cu mine, dar eu robindu-mă iarăși de păcat, am căzut. Nădăjduiesc în mila și bunătatea Ta, care primește pe tot sufletul cel necăjit și întristat. Căci Tu ai spus prin glasul proorocului David că inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Adevărate sunt cuvintele Tale, că nu ai depărtat pe cei ce au venit la Tine cu umilință. De aceea gândindu-mă la înfricoșata Ta judecată și văzându-mă lipsit de fapte bune și fără răspuns, îmi plec genunchii rugându-te să mă ierți, să mă primești, să nu îmi spui că nu mă cunoști pe mine, pentru că amar va fi mie depărtându-mă pentru veșnicie de Fața Ta, cea plină de strălucire și mergând în întunericul cel mai de jos. Ci dă-mi putere, înțelepciune, credință, nădejde și dragoste, împreună cu toate virtuțile creștinești, întărește-mă și mă scapă de boli, necazuri, încercări și vrăjmași, iar pentru rugăciunile Preacuratei Maicii tale, a sfinților îngeri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă de veșnica osândă și mă fă părtaș Împărăției Tale, ca acolo în veșnicie, să văd și să mă bucur de slava Ta. Amin.

Ai greșit ție, cuiva apropiat sau chiar în fața Lui Dumnezeu? Nu dispera, cât timp te pocăiești, vei fi iertată! Rostește cu inima curată exemplele noastre de rugăciune pentru iertarea păcatelor, dar nu uita că la fel de important este să vorbești cu Divinitatea folosind cuvintele tale. Își dorește să te audă, așa că spune-i ce se întâmplă cu tine!

 

Surse foto: iStock

Surse articol: ortodox.rol.ro, Libertatea pentru femei, doarortodox.com

Articolul urmator
Acatistul Sfântului Duh, rugăciunea de Rusalii pentru luminarea minții
Acatistul Sfântului Duh, rugăciunea de Rusalii pentru luminarea minții
Cât de bine îți controlezi viața? Lași stresul sau liniştea să te guverneze?
Incepe quiz
Cât de bine îți controlezi viața? Lași stresul sau liniştea să te guverneze?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

5 (1)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.