Acatistul Adormirii Sfintei Ana. Vezi cine trebuie să îl rostească și ce minuni poate face

Acatistul Adormirii Sfintei Ana. Vezi cine trebuie să îl rostească și ce minuni poate face

Ramona Jurubita

Calendarul ortodox menționează prăznuirea Adormirii Sfintei Ana pe 25 iulie. Mulți nu știu însă cât de importantă este această sărbătoare și nici faptul că Sfânta Ana a fost, de fapt, mama Maicii Domnului.

Nașterea sa este sărbătorită pe 9 septembrie, dar asta nu înseamnă că trebuie să trecem cu vederea data morții sale. Sfânta Ana s-a stins la vârsta de 79 de ani, după o viață dedicată credinței, plină de rugăciuni și pocăință.

Moaștele sale au fost duse la Constantinopol, în anul 710 și au fost păstrate în Biserica Sfânta Sofia, până în anul 1333. Ulterior, au fost împărțite în diverse colțuri ale lumii. Craniul a ajuns la Bologna și interesant este că în anul 2023, înalții bisericii au hotărât să îl aducă în România. Este vorba despre un fragment din craniu în care se poate recunoaște arcada sprâncenei drepte. Trebuie să știi însă că aceasta este o premieră, căci racla sfântă nu a părăsit niciodată Bologna până acum.

Potrivit site-ului G4Media, peste o mie de credincioși greco-catolici, unii veniți în pelerinaj din alte județe, s-au rugat și s-au închinat, pe 24 iulie 2023, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, la moaștele Sfintei Ana.

Ortodocșii au primit și ei ocazia să se roage lângă sfintele moaște, care au ajuns și în alte zone ale țării. Delegația italiană a dus racla, în seara de 24 iulie, la Găbud, acolo unde credincioșii au fost prezenți tot într-un număr foarte mare. Pe 25 iulie, creștinii ortodocși se pot ruga la Sfânta Ana în Alba Iulia, la Mănăstirea Oașa.

Mama Maicii Domnului este considerată ocrotitoarea copiilor și a maternității. Se spune că ea ascultă rugăciunile mamelor îndurerate și pe cele ale femeilor care nu pot avea copii, scăpându-le de infertilitate. Și povestea ei de viață este una impresionantă, căci a crezut că nu poate avea copii, s-a rugat toată viața să devină mamă și la aproape 60 de ani a rămas însărcinată cu Fecioara Maria.

Acoperământul Maicii Domnului: semnificație, tradiții și obiceiuri

Acatistul Sfintei si Dreptei Ana (25 iulie)

(Traducere din limba rusă)
Tropar, glas 4
Pe Ceea ce a născut Viața în pântece o ai purtat, pe Curata Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu Gânditoare, Sfântă Ana. Pentru aceasta acum, la primirea cerească, unde este locașul celor ce se veselesc întru slavă, bucurându-te acum te-ai mutat; cere pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dragoste iertare de greșeli, pururea fericită.
Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:
Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naște pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac, glas 2
Sărbătorim amintirea strămoșilor lui Hristos, caci cei care cer cu credință primesc ajutor pentru a scăpa de orice întristare, strigând: Dumnezeul nostru este cu noi, slăviți-L!

Condacul 1
Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, ii vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, caci prin rugăciunile sale ne eliberează de necazuri și dureri, harul sau revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Icos 1
Ți-a apărut un înger din Rai care ți-a spus, Sfânta Ana, despre nașterea Preasfintei Fiice, care Îl va naște pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:
Bucură-te, neobosita noastră rugătoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, caci prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;
Bucură-te, vestirea slavei viitoare;
Bucură-te, slăvitoarea Dumnezeului Atotputernic;
Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;
Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;
Bucură-te, că ai lăsat totul pentru Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;
Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;
Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 2
Văzându-se Ana pe sine rămânând stearpa, striga către Domnul tuturor sa ii dea darul nașterii de prunci. Și iată, Îngerul Domnului i s-a arătat, spunând: „ Ano! Ano! S-a auzit rugăciunea ta. Suspinurile tale au străbătut norii și treptele Cerurilor; iar lacrimile tale fierbinți au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Iată, tu vei zămisli și vei naște o fiică, cea Preabinecuvântată. Pentru aceasta se vor binecuvânta toate semințiile pământului și printr-însa se va dărui mântuire lumii. Numele fiicei acesteia ce o vei zămisli și naște va fi Maria„. Și după ce ai conceput, i-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 2
Umbrita de Harul trimis de sus de Domnul, ai conceput la bătrânețe, trăind o bucurie de nedescris, Sfanta Ana; Și după ce ai dat naștere lumii la Sursa Bucuriei, te rugam alunga si de noi întunericul deznădăjduirii, iar noi te lăudam:
Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;
Bucură-te, împlinirea bucuroasă a inimilor noastre;
Bucură-te, că ai călcat în picioare ocara nelegiuirii;
Bucură-te, că ai arătat lumii rădăcina fecioriei;
Bucură-te, că în anii bătrâneților ai născut-o pe Preasfânta Fecioara;
Bucură-te, că ne trimiți încântare;
Bucură-te, că ai împlinit poruncile lui Dumnezeu;
Bucură-te, împodobita cu blândețe și smerenie;
Bucură-te, căci ai primit har de la Dumnezeu;
Bucură-te, că ai alungat lingușirea demonică;
Bucură-te, grabnica ajutatoare a celor nevoiași;
Bucură-te, adevărata noastră protectoare;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 3
Aducând laudă lui Dumnezeu, Sfanta Ana, împreună cu Sfântul Ioachim soțul tău, ați adus-o pe Fecioara Maria cea curata de trei ani la templul lui Dumnezeu, așa cum ai făgăduit Domnului, cântând cântarea: Aliluia.

Icos 3
Ghidându-ți calea după porunca lui Dumnezeu, ai fost chipul virtuților, atot-fericita Ana. Dar noi, văzând viața Ta cea dreaptă, îți cântăm:
Bucură-te, adăpost si salvare pentru credincioși;
Bucură-te, speranță fără rușine a creștinilor;
Bucură-te, începutul mântuirii noastre;
Bucură-te, comoara tuturor virtuților;
Bucură-te, viță abundentă a roadelor dreptății;
Bucură-te, venerabil cort al darurilor cerești;
Bucură-te, cea ce ai primit făgăduința lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Fericita Fecioara;
Bucură-te, chipul credinței drepte;
Bucură-te, vie roditoare;
Bucură-te, râu de daruri abundente;
Bucură-te, cea care Îl slăvești cu inima bună pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 4
Conducându-ți viața cu smerenie, Sfânta Ana, mama Preafericitei Născătoare de Dumnezeu, te-ai așezat în cetele cerești și împreună cu Preacurata Ta Fiică stai în fața Tronului Ceresc, slăvind pe Cel Născut din Ea: Aliluia.

Icos 4
Te-ai înălțat din lume în slava Cerului și te-ai dus lângă Fiica ta, Mama Domnului, Ana atotfericită, te rugam da-ne din belșug pace și dragoste noua, celor care îți cântă pe pământ:
Bucură-te, luminata de lumina lui Dumnezeu;
Bucură-te, sursa de bucurie neîncetată;
Bucură-te, slujitoare demna a marii evlaviei tainei;
Bucură-te, atotștiutoare mijlocitoare a lui Dumnezeu pentru oameni;
Bucură-te, cea plina de lumină dătătoare de viață;
Bucură-te, cea ce ai primit porunca Domnului;
Bucură-te, caci ai născut-o pe Maica Domnului;
Bucură-te, că pe mulți îi instruiești pe calea mântuirii;
Bucură-te, vindecând boli diferite;
Bucură-te, că distrugi puterea vrăjmașului;
Bucură-te, tovarășa lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoabă a Bisericii triumfătoare în Rai;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 5
Prin tine întunericul ignoranței este îndepărtat de la noi, prin Răscumpărătorul strălucirii noastre Divine, Sfânta și Dreapta Ana, iar noi îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 5
Văzându-te, Sfanta Ana neprihănita, plina de bucurie de nașterea Fiicei tale, te rugăm sa ne umpli de bucurii spirituale pe noi cei care iti cântăm:
Bucură-te, cea ce ai născut izvorul harului;
Bucură-te, că ai atins viața veșnică;
Bucură-te, soție venerata;
Bucură-te, caci harul lui Dumnezeu s-a pogorât asupra ta ca o comoara;
Bucură-te, stâlp al adevăratei castități;
Bucură-te, Duhul locuinței divine;
Bucură-te, izvorul minunilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoaba sufletelor sfinților;
Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;
Bucură-te, vindecând o mulțime de patimi;
Bucură-te, că ai transformat puterea dușmanilor noștri în nimic;
Bucură-te, întărind credincioșii prin puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 6
După ce ai respins ocara nelegiuirii ai conceput la bătrânețe, Sfanta Ana cea binecuvântata. Din acest motiv, ai primit har de la Dumnezeu pentru a ajuta soțiile sterpe care aleargă la tine cu credință sa primească în dar copii, strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 6
Ai strălucit ca o stea cu viața ta dumnezeiască, Sfanta Ana cea drepta, alungând întunericul păcatului și al necredinței. La fel te laudăm, plângând:
Bucură-te, că ești mama Maicii Mântuitorului nostru;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră la Tronul Ceresc;
Bucură-te, cea ce ai primit poruncă de la Domnul;
Bucură-te, rugându-te mereu pentru noi înaintea Lui;
Bucură-te, domnind mereu cu Fiica ta, Regină a tuturor;
Bucură-te, în Sionul ceresc triumfător cu lumină;
Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Mama fecioara;
Bucură-te, cea ce ai adunat roadele slavei veșnice;
Bucură-te, alungând patimile păcătoase;
Bucură-te, gonind întunericul sufletelor noastre;
Bucură-te, ajutor în nevoie;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 7
Elibereaza-ne pe toți cei care venim la mijlocirea ta de toate necazurile și durerile, da-ne binecuvântare și îndrepteaza-ne calea către viața veșnică, Sfanta Ana, ca în Împărăția Cerurilor sa strigam mereu: Aliluia.

Icos 7
Tu ai păzit toate poruncile lui Dumnezeu în viața ta, Sfânta și Dreapta Ana; ajută-ne să-L slăvim pe Domnul cu inimile noastre curate, si noi te cheamă:
Bucură-te, stea care strălucești ca o biserică din Rai;
Bucură-te, lumina arătându-ne calea mântuirii;
Bucură-te, părtașa gloriei lui Dumnezeu;
Bucură-te, moștenitoare a Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, refugiu puternic pentru creștini;
Bucură-te, mijlocire fermă către credincioși;
Bucură-te, aducând bucurie soțiilor sterpe, dăruindu-le copii;
Bucură-te, cea ce ii mângâi pe cei ce se întristează;
Bucură-te, glorioasa strămoașă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocitoare harnica pentru noi;
Bucură-te, bucurie binecuvântată a sufletelor credincioase;
Bucură-te, cea binecuvântata printre femei;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 8
Ai primit rod minunat la bătrânețe, Sfanta Ana cea dreapta, după ce ai născut pe Divina Maică Maria; Pentru aceasta, lui Dumnezeu slăvit Ii cântăm cu glas mare: Aliluia.

Icos 8
După ce ti-ai terminat călătoria pământească, Sfânta Ana neprihănita, te-ai odihnit în locuința cerească. Aceeași sfântă adormire a ta este slăvită, iar noi te laudam strigând:
Bucură-te, îngăduința pentru femeile neroditoare;
Bucură-te, binecuvântarea cu nașterea de copii mult așteptata;
Bucură-te, caci prin tine maternitatea este o binecuvântare;
Bucură-te, comoară inepuizabilă a darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că rupi legăturile păcatului;
Bucură-te, încurajând inimile îndurerate cu darul copiilor;
Bucură-te, că ai dobândit îndrăzneală față de Domnul;
Bucură-te, atrăgând mila lui Hristos;
Bucură-te, că închizi buzele celor necredincioși;
Bucură-te, ca ii alungi pe vrăjmași;
Bucură-te, râu al milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, sursă inepuizabilă de vindecări;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 9
Toți Îngerii lui Dumnezeu și sfinții din Cer te slăvesc, binecuvântata Ana, împreună cu sfântul tău soț neprihănitul Ioachim, rugându-te pentru noi care te chemam in ajutor, strigând pentru mijlocirea ta la Domnul: Aliluia.

Icos 9
Bucurie mare ai avut când ai născut-o pe Fericita Ta Fiică, Sfântă si Dreaptă Ana, caci ea l-a născut pe Dumnezeul Atotputernic în trup, dăruindu-ne mântuirea eternă. Te lăudăm cu aceste cântări:
Bucură-te, izvor de bucurie;
Bucură-te, lumina a castității;
Bucură-te, că scoți la iveală orice înșelăciune;
Bucură-te, caci alungi întunericul nopții și poticnirea;
Bucură-te, vindecând durerea multor boli;
Bucură-te, revărsând râuri de milă;
Bucură-te, îndemnându-i la căință pe cei care păcătuiesc;
Bucură-te, cea ce nu crezi în înțelepciunea pamântească;
Bucură-te, cea ce ii chemi pe păcătoși la pocăință;
Bucură-te, cea ce ii salvezi pe oameni din groapa distrugerii;
Bucură-te, ca prin tine bucuria cereasca este temelia noastră;
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor noastre;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 10
Izbăvește-ne de orice nevoie, boală și întristare, Sfânta Ana neprihănita, și du rugăciunile noastre către Mântuitorul tuturor Dumnezeu, si noi cei care alergam cu sârguință în mijlocirea ta Ii cântăm cu venerație: Aliluia.

Icos 10
Cu zidul rugăciunilor tale mijlocește pentru noi, ruda lui Dumnezeu Sfanta Ana, salvându-ne și protejându-ne de toate uneltirile dușmanului, iar noi îți strigăm:
Bucură-te, stâlp al evlaviei;
Bucură-te, ca ne ajuți sa nu cădem în nelegiuire;
Bucură-te, caci tu ii ajuți pe cei care muncesc;
Bucură-te, slăvită înaintea mamei lui Dumnezeu;
Bucură-te, vindecând bolile muritoare;
Bucură-te, mângâierea inimilor frânte;
Bucură-te, dăruind eliberarea tuturor celor ce suferă;
Bucură-te, dând ajutor celor care îl cer;
Bucură-te, vărsând din belșug untdelemnul milei lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cea care strălucești cu lumina harului ca un fulger;
Bucură-te, văzând slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucurându-te împreună cu Îngerii;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 11
Primește cu milă cântarea noastră de laudă, Sfânta Ana, și nu ne priva de recompensa rugăciunilor tale, caci alergam la tine în durerile inimii noastre, cerând ajutorul tău și strigând toate binecuvântările către Dătătorul de Viata Dumnezeu: Aliluia.

Icos 11
Lumina strălucitoare a îndurărilor strălucește asupra noastră Cinstita, Sfânta și Dreapta Ana, oferind vindecare și ajutor plin de har tuturor celor care aleargă spre ea și strigă către tine:
Bucură-te, mângâierea celor nenorociți;
Bucură-te, întărirea celor obosiți;
Bucură-te, îndreptarea pântecelor spre rodire;
Bucură-te, vindecarea inimilor frânte;
Bucură-te, rupând legăturile sterilității;
Bucură-te, încetând frica de suferință;
Bucură-te, dăruind copii femeilor sterpe;
Bucură-te, dătătoarea de vindecare celor bolnavi;
Bucură-te, mama plina de laude evlavioase;
Bucură-te, ajutoarea soțiilor neroditoare;
Bucură-te, bucurie a oamenilor evlavioși;
Bucură-te, vindecarea sufletelor și trupurilor noastre;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 12
Cere pentru noi harul lui Dumnezeu sa ne ierte păcatele și sa ne îndreptăm viața, Sfânta si Dreapta Ana, și nu înceta să te rogi pentru noi în fața lui Hristos Cel Atotputernic, iar noi primind milă de la El, sa II strigăm: Aliluia.

Icos 12
Mijlocirea ta este puternică, sfânta Ana cea neprihănita, caci tu Îl slăvești pe Domnul care te-a mărit, fiind rugătoare pentru noi care te lăudăm așa:
Bucură-te, refugiu puternic creștinilor;
Bucură-te, bucuria liniștită a monahilor;
Bucură-te, caci te rogi pentru ocrotirea și întărirea locuințelor monahale;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea jalei;
Bucură-te, mijlocire neclintita pentru toți cei care te cinstesc;
Bucură-te, izbăvindu-ne de orice nevoie;
Bucură-te, dând vindecare tuturor;
Bucură-te, mistuindu-ne patimile;
Bucură-te, arătând mila lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cea ce ne umpli de bucurie;
Bucură-te, medicul bolilor noastre;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 13
O, Sfântă Ana cea neprihănita, primește de la noi nevrednicii aceasta cântare de lauda, si roagă-te Domnului sa ne vindece de bolile mintale, sufletești și trupești, mijlocește să scăpăm de toți dușmanii văzuți și nevăzuți și scapă-ne de chinurile veșnice, ca sa II cântăm lui Dumnezeu cu tine în Împărăția Sa: Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori)

Icos 1
Ți-a apărut un înger din Rai care ți-a spus, Sfanta Ana, despre nașterea Preasfintei Fiice, care Îl va naște pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:
Bucură-te, neobosita noastră rugătoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, caci prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;
Bucură-te, vestirea slavei viitoare;
Bucură-te, slăvitoarea Dumnezeului Atotputernic;
Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;
Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;
Bucură-te, că ai lăsat totul pentru Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;
Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;
Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;
Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Condacul 1
Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, ii vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, caci prin rugăciunile sale ne eliberează de necazuri și dureri, harul sau revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfantă Ana, înțelepțită de Dumnezeu.

Rugăciuni închinate Sfintei Ana

„O, Sfânta si Dreapta Ana, strămoșa Mântuitorului nostru Milostiv care ai născut-o pe Maica a lui Dumnezeu! Cu sufletul tău stai în Rai la Tronul lui Dumnezeu, dar pe pământ prin harul dat ție, împlinești diferite vindecări.

Uită-te, milostiva si Dreapta Ana, la oamenii care vin la tine rugându-se înaintea sfintei tale icoane și cerându-ți ajutorul; întinde rugăciunile tale sfinte către Domnul pentru noi cei nevrednici și cere iertarea păcatelor noastre; da bolnavilor vindecare, mângâiere celor îndurerați, fii ajutor celor nevoiași, dăruiește rodul pântecelui femeilor care te cheamă, înlăturând sterilitatea lor. Uită-te la rugăciunile soțiilor fără copii și da-le darul nașterii de prunci. Primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, Sfântă Ana, și transforma durerile noastre în bucurie, caci prin rugăciunile tale primim har și milă, ca să Îl slăvim pe Dumnezeu, în Treime slăvit, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

„Într-un moment de durere, Sfântă Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, eu vin acum la tine cu speranța că mă vei ajuta și cu inima plină de venerație. Tu ești o făptură preiubită de credincioși, și mai ales de femei, pentru că, datorită sfințeniei vieții tale ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii mama Sfintei Fecioare Maria, care este binecuvântată între toate femeile și Născătoare de Dumnezeu.
Plini de încredere și de venerație pentru minunatele haruri pe care le-ai primit, te rog, o, milostivă Sfântă Ana, să binevoiești a mă primi în grupul celor pe care-i ocrotești în mod deosebit. Ia-mă sub puternica ta pază și dobândește-mi de la Dumnezeu harul să pot avea o căsnicie fericită, până la adânci bătrânețe, să am copii și să mă aperi de necazul nerodirii. Ajută-mă să mă bucur de acele virtuți cu care tu ai fost înzestrată din plin.

Ajută-mă să-mi recunosc greșelile, să le plâng cu amar, să am o iubire înflăcărată față de Iisus și de Maria și să pot fi de folos semenilor necăjiți din prejma mea. Vreau să pot dărui și eu săracilor așa cum ai făcut tu și blândul Ioachim, soțul tău.
Ferește-mă în viață Prea Sfântă Ana de orice primejdie trupească și sufletească și să fii lângă mine în clipele de boală, de necaz și de primejdie, până la sfârșitul vieții mele. Cu ajutorul tău vreau să ajung la cer, unde s-o pot lăuda împreună cu tine, pe Fecioara Maria, fiica ta.”

Cine sunt cei doi oameni care, conform Bibliei, sunt nemuritori și vor avea roluri uriașe la venirea Apocalipsei

Surse foto: FacebookFacebook

Surse articol: CrestinortodoxG4mediaA1PoruncaiubiriiAntena3

Articolul urmator
Rugăciunea în 16 cuvinte către Fecioara Maria! Ce minuni poate face dacă este spusă corect, potrivit părintelui Sofian Boghiu
Rugăciunea în 16 cuvinte către Fecioara Maria! Ce minuni poate face dacă este spusă corect, potrivit părintelui Sofian Boghiu
Ce tip de barbat te poate face fericita?
Incepe quiz
Ce tip de barbat te poate face fericita?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

5 (1)
Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.