Cele mai puternice rugăciuni în Săptămâna Patimilor

Cele mai puternice rugăciuni în Săptămâna Patimilor

Redactor Andreea Baluteanu

Ultima săptămână înainte de Paște, Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare ne pregătește pentru miracolul învierii trecându-ne însă prin cele mai aspre suferințe. Așa cum se întâmplă adesea în viață, putem experimenta bucuria cea mai luminoasă și mai pură numai după ce am trecut prin chinuri groaznice, poate nu pe măsura celor trăite de Iisus pe cruce, ci după puterea noastră de a răbda. La nivel spiritual, momentele de supărare și de tristețe care se nasc în inima oricărui credincios sunt alinate de cele mai puternice rugăciuni în Săptămâna Patimilor.

Aceste rânduri pline de semnificații ne amintesc că greșim și păcătuim, dar că cerem iertare și că avem puteri nebănuite și rezerve necesare de speranță. Însoțește postul trupesc cu cel spiritual și găsește-ți răgaz de a rosti aceste rugăciuni de citit în Săptămâna Patimilor.

Rugăciuni în Săptămâna Patimilor

Nu e suficient ca în Săptămâna Mare să te abții doar de la alimentele interzise în post; rugăciunile îți îmbogățesc spiritul și îți încălzesc sufletul. Acestea calmează disperarea ce ni se strecoară adesea în inimă, alimentată de greutățile zilnice, aduc lumină și caldă speranță și ne umplu de gratitudine și de umilință. Nu ar trebui să existe post fără aceste rugăciuni ce se citesc în Săptămâna Patimilor.

imagine cu crucea pe care a fost rastignit iisus alaturi de icoana cu Maica Domnului si Iisus prunc

Poate cea mai cunoscută astfel de rugă este alcătuirea Sfântului Isaac Sirul, conform Doxologia. O cităm pentru tine în rândurile de mai jos:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător.

Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”

Sursa: Doxologia

Un alt exemplu minunat de rugăciuni ce se citesc în Săptămâna Patimilor este rugăciunea pentru suflet. Rostește-o în singurătate, numai tu cu tine, îngenunchind cu umilință în fața Domnului!

„O, Iisuse, dulceaţa eternă a tuturor celor care Te iubesc, întreci orice bucurie și orice dorinţă. Ești salvare și speranţă pentru toţi păcătoşii. Tu ai arătat că nu cunoști mai mare mulţumire decât aceea de a fi printre fiii oamenilor. Când s-a împlinit vremea, Te-ai făcut om, din iubire pentru noi. Amintește-Ţi toate suferinţele pe care le-ai îndurat din clipa zămislirii. Și mai ales în timpul Sfintelor Tale Patimi. Așa cum a fost stabilit în concepţia Divină, încă de la începutul veacurilor.

Amintește-Ți Cina cu ucenicii Tăi. După ce le-ai spălat picioarele, le-ai dat Trupul Tău Sfânt și Preţiosul Tău Sânge. Iar apoi le-ai prezis Patimile Tale apropiate. Adu-Ţi aminte de marea tristeţe care Ţi-a cuprins Sufletul după cum singur ai mărturisit. Și ai spus: „Întristat este Sufletul meu până la moarte”.

Adu-Ţi aminte de toată frica, neliniștea și durerile, pe care le-a îndurat Trupul Tău Preacurat înainte de răstignirea pe Cruce. După ce Te-ai rugat de trei ori, asudând sudori de sânge, ai fost trădat de Iuda, ucenicul Tău. Iar poporul pe care Tu l-ai ales și l-ai înălţat, Te-a prins și Te-a acuzat prin martori mincinoși. Și Te-a judecat pe nedrept prin 3 judecători. Și toate acestea s-au întâmplat chiar în zilele solemne ale Paștilor. Și Tu erai în floarea tinereţii.

Adu-Ţi aminte cum Te-au despuiat de veșmintele Tale și Te-au îmbrăcat cu cele de batjocură; cum Ţi-au acoperit ochii și faţa, cum Te-au pălmuit, cum Te-au legat de stâlp și Te-au sfâșiat prin lovituri. Te-au încoronat cu spini, Ţi-au pus o trestie în mână, Te-au umilit și Te-au insultat fără rușine. În amintirea acestor chinuri suferite înainte de pătimirea pe Cruce, dă-mi Te rog în faţa morţii o adevărată căinţă, o curată și atotcuprinzătoare spovadă, o mângâietoare mulţumire sufletească și iertarea tuturor păcatelor. Amin.

O, Rege Preabun și atât de dorit, adu-Ţi aminte de durerea pe care Ai avut-o atunci când gol Ai fost pironit și răstignit pe Cruce ca ultimul nemernic, când toate rudele și toţi prietenii Tăi Te-au părăsit în afară de Preaiubita Ta Mamă, Care a rămas credincioasă lângă Tine în tot timpul agoniei Tale și Căreia Tu prezentându-l pe ucenicul Tău iubit, I-Ai spus: „Femeie, iată Fiul Tău”, iar Sf. Ioan: „Iată, Mama ta!”.

Pentru sabia durerii care a străpuns Inima Preacuratei Tale Mame, Te implor Mântuitorul Meu, Ai milă de mine ori de câte ori mi-e sufletul mâhnit sau trupul bolnav, ocrotește-mă în toate încercările și mai ales în ceasul transformării mele. Amin.

Rănește inima mea pentru ca lacrimilor de pocăinţă, de durere și de iubire, să-mi servească drept pâine ziua și noaptea, convertește-mă pe deplin ca să trăiesc NUMAI pentru Tine, fă ca inima mea să-Ţi fie lăcaș veșnic, rugăciunea mea să-Ţi fie plăcută într-atât încât după moarte să pot merita Paradisul și să Te laud împreună cu toţi Sfinţii Tăi, în vecii vecilor. Amin.”

Sursa: Libertatea pentru femei

Rugăciune pentru Lunea Mare din Săptămâna patimilor

În afară de aceste două rugăciuni în Săptămâna Patimilor este recomandat să înalți cuvinte pline de dragoste specifice pentru fiecare zi. În Săptămâna Mare, ziua de luni este dedicată pomenirii lui Iosif, cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacob și primul al Rahinelei. E de asemenea indicat să faci curățenie generală în casă pentru ca locuința ta să primească în deplină puritate miracolul Învierii.

Citește și: În atenția credincioșilor! Când pică Paștele în 2021

Iată mai jos care este rugăciunea de luni din Săptămâna Patimilor.

„Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc și mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeiești. Deci, astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilinţa îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie, și-mi ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voinţa mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, și pe toţi ne învrednicește de mărirea Ta în rai. La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tăi îngeri, către care zic: O, cereștilor ajutători și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulţumesc, pentru ajutorul și conducerea ce ne-o daţi în toate zilele nouă, nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiţi-mă de vrăjmașii cei văzuţi și nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu și să duceţi sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce aţi avut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.”

Sursa: crestinortodox.ro

Continuăm mai jos cu alte rugăciuni din Săptămâna Patimilor!

femeie aflata pe un camp pustiu priveste la cerul luminat si la pasari, concept sanatate mintala, rugaciune si credinra

Rugăciune pentru Marţea Mare din Săptămâna Patimilor

În Marțea Mare gospodinele sunt sfătuite să dea cu mătura și să șteargă praful, dar nu mai au voie, conform tradiției, să spele. Este de asemenea ultima zi în care poți munci câmpul.

Cât privește cuvintele către Dumnezeu, iată care este rugăciunea de marți din Săptămâna Mare!

„O, Doamne, Dumnezeule al meu! Astăzi stau osândit înaintea feței Tale celei Sfinte și-mi mărturisesc nevrednicia și neputința și nestarea și sărăcia mea. Pentru acesta, o, Izvor dulce și Noianul milei, mă rog să deschizi stavilele cerului și să reverși peste mine bunătăţile milostivirii Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi să plâng și să spăl și să luminez sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu pocăință tare și adevărată.

O, Învățătorule al pocăinței și făclie luminată a soarelui celui de taină, Hristos Dumnezeu, primește ticăloasa mea rugăciune! O, mărite proorocule, Ioane, care ești mai mare decat toți proorocii, precum Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Evanghelie, tu cel ce ai dezlegat legăturile stârpiciunii părinților tăi, tu care ai arătat pe Stăpânul Hristos, poporului, tu care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul cel părintesc și ai văzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se ca un porumbel peste Dânsul ascultă, te rog, cererea mea.

Aprinde făclia păcătosului meu suflet și mă luminează cu darul Tău, pentru că eu sunt spurcat cu gândurile mele cele rele și grozave, de vreme ce am risipit pământeasca mea moștenire și m-am făcut asemănător cu dobitoacele cele nepricepute și pasc împreună cu ele, ticălosul, la aceste pământești, fără de a gândi vreodată la cele cerești".

Sursa: DC News

Citește și: Cea mai puternică rugăciune de iertare

Astfel, rugăciunea de marți în Săptămâna Patimilor cere Domnului iertarea păcatelor și protecția divină atât de necesară.

imagine cu cruce pe deal in fundal cerul luminat la rasarit cu pasari care zboara

Rugăciune pentru Miercurea Mare din Săptămâna Patimilor

Acum, că am văzut care este rugăciunea de marți din Săptămâna Patimilor, să mai dezvăluim cuvintele sacre asociate încă unei zile. În Miercurea Mare este pomenită femeia păcătoasă care și-a recâștigat sufletul turnând cu umilință mir pe capul lui Iisus. Tot miercuri este și ziua în care Iuda L-a vândut pe Mântuitor.

Iată care este rugăciunea de miercuri din Săptămâna Patimilor!

„Preaputernice și iubitul meu Doamne! Îmi aduc aminte că Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și ca Te-ai vândut cu treizeci de arginți de ucenicul Tău cel viclean, pentru ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii din mâinile celui rău. Pentru acesta, Te rog să Te milostivești asupra mea păcătosul și să mă răscumperi pe mine vânzătorul și în toate zilele, ucigașul.

Și aceasta să o faci, te rog, pentru ca să cinstesc Nașterea Ta cea Sfântă și să mă închin Dumnezeirii Tale; Dă-mi Doamne iertare păcatelor mele cele multe și puterea să stau împotriva relelor trupului și ale sufletului meu. Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc, pentru că Te-am mâhnit peste măsură.

Încă mă aduc pe mine Ție, și de voia mea mă dau în mâinile Tale, pentru ca să mă pedepsești precum mi se cade și să mă tămăduiești cu ierburi amare ca un doctor bun precum vei vrea; pentru că altul nu poate să mă vindece, fără numai Tu, Dumnezeul meu și Ziditorul meu.

La Tine, drept aceea, am toată nădejdea mea crezând că, precum ai primit să te vinzi pentru mine, așa îmi vei dărui și acum mila Ta, să mă răscumperi din veșnica muncă și să mă așezi întru Împărăția Ta.

Nu te depărta de la mine, carele sunt mai rău vânzător decât Iuda; nu mă lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale păcatului; nu mă slobozi să Te îmbrățișez și să Te sărut cu sărutare vicleană și cu buze spurcate, nici să-Ți zic: „Bucură-Te, Învățătorule”, cu gura mea cea spurcată, nici să Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele fărădelege, nici să te batjocoresc cu gândurile mele rele, precum făceau vrăjmașii Tăi, pe vremea patimilor Tale; Ci ca femeia cea păcătoasă, să Te spăl, nu cu mir, ci cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc să aud și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate îți sunt păcatele! Amin.

Doamne, arma asupra celui rău Crucea Ta ne-ai dat-o nouă, că se scutură și se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei; că morții i-ai sculat și moartea ai surpat; pentru aceasta ne închinăm îngropării și Învierii Tale.”

Sursă: biserica.ca

Rugăciune pentru Joia Mare din Săptămâna Patimilor

Continuăm lista de rugăciuni în Săptămâna Patimilor cu rândurile pe care să le rostești în Joia Mare. În această zi sfântă sunt prăznuite patru evenimente importante: Cina cea de taină, spălarea picioarelor Apostolilor de către Mântuitor, o atât de emoționantă pildă de smerenie, dar și Rugăciunea cea mai presus de fire din Grădina Ghetsimani și trădarea lui Iuda.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut. Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, ca să se ierte păcatele voastre”.

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.
Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă

împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.”

Dacă îți place să îți delectezi urechea cu rugăciuni în Săptămâna Patimilor în format audio, vei descoperi ruga zilei în filmulețul de mai jos!

Rugăciune pentru Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor

Cea mai tristă zi din an, Vinerea Mare este ziua morții trupești a Mântuitorului, un moment negru în istoria umanității. Preoții recomandă să nu te spovedești și nici să nu te împărtășești acum, ci să rezervi aceste gesturi pentru curățarea sufletului și spiritului pentru Joia sau Sâmbăta Mare.

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învrednicești cu Darul Tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa și iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie și cu mare căinţă, și să urăsc cugetele mele și voinţele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi și femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mișcat la Răstignirea Ta, și mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios și pocăit, și ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, și cu bună întoarcere și căinţă mă așează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce-mi ești.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele și necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa, numai spre folosul nostru ne pedepsește în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţești împreună și răbdarea, puterea și mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata și Dumnezeiasca Ta putere și cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin și o măresc, acum, și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Continuă această rugăciunea în Săptămâna Patimilor cu troparele de mai jos:

„Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea pe cruce ai pironit păcatul cel cu îndrăzneală făcut de Adam în rai, și zapisul greșelilor noastre rupe-l, Hristoase, Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi.

Văzând tâlharul pe începătorul vieții pe cruce răstignit, a zis: „De n-ar fi fost Dumnezeu întrupat acesta, care cu noi s-a răstignit, soarele nu și-ar fi ascuns razele sale, nici nu s-ar fi clătinat pământul, cutremurându-se, ci Cela ce toate le-ai suferit, pomenește-mă, Doamne, întru împărăția ta.”

Amin

Sursa: biserica.ca

Între rugăciunile pentru Săptămâna Patimilor, cea de vineri limpezește mintea și te scapă de necazuri, aducându-ți iertarea păcatelor.

Rugăciune pentru Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor

Printre rugăciunile care se citesc în Săptămâna Patimilor, cea din Sâmbăta Mare este considerată a fi cea mai importantă. Acum se definitivează pregătirile de Paște, dar trebuie să îți găsești timp și pentru sufletul tău. Tradiția spune că în Sâmbăta Mare nu este bine să dormi și că orice dorințe curate puse acum se vor îndeplini.

imagine cu mormantul gol de la Ierusalim si piatra data la o parte in zare se vad alte cruci de rastignire

Iată și rugăciunea din Săptămâna Patimilor care se rostește acum!

„Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif și de Nicodim pus fiind in Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul si Îndumnezeitul Tău suflet și de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale și ai adus bucurie nespus de mare strămoșilor noștri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită si i-ai suit in rai. Îngroapă păcatele mele si cugetele mele cele rele si viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai lupte cu sufletul meu.

Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor și suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Așa, Doamne, primește umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari și de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima, care împreună cu ucenicii și cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, iar a treia zi Te-au văzut înviat din morţi și la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, și de cei vii, și de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi către care zic și eu, nevrednicul: O, fericiţi slujitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm a-l cere după cuviinţă.

Nu încetaţi a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoșii să câștige iertare, săracii ajutor, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi liniște, cei asupriţi ocrotire și toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste și închinăciune în veci. Amin!”

Sursă: Antena3.ro

Rugăciunea pentru Săptămâna Patimilor care se rostește în Sâmbăta Mare este adresată direct Mântuitorului, căruia prindem a-I mulțumi pentru sacrificiul Său.

Te întrebi ce rugăciuni se fac în Săptămâna Patimilor? Mai sus am adunat cuvintele pe care trebuie să le rostești în această perioadă luminată ca să te apropii de Dumnezeu. Tu rostești rugăciuni în Săptămâna Patimilor?

Sperăm ca rugăciunile din Săptămâna Patimilor să îți meargă direct la inimă și te invităm să citești și Rugăciuni în Postul Paștelui pe care orice credincios trebuie să le spună, pentru a primi binecuvântarea divină

Surse foto: iStock

Articolul urmator
În săptămâna bisericească, prima zi este duminică, nu luni. Cum au justificat decizia Înalții Bisericii
În săptămâna bisericească, prima zi este duminică, nu luni. Cum au justificat decizia Înalții Bisericii
Cel mai greu test! Nimeni nu raspunde corect la toate cele 10 intrebari
Incepe quiz
Cel mai greu test! Nimeni nu raspunde corect la toate cele 10 intrebari

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

5 (3)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.