Nu Skin
Optezi sa Impresionezi

Rugăciune pentru sănătate: cum să te rogi că să scapi de probleme

Adina Saleh

Mulți sunt cei care, probabil, se întreabă care este cea mai puternică rugăciune pentru sănătate, dar și cărui sfânt trebuie să ne rugăm. Ei bine, noi vă aducem răspunsuri la aceste întrebări. Iată câteva dintre rugăciunile pe care trebuie să le rostiți în acest scop.

tănăra cu parul saten care se roaga cu ochii inchisi si mainile impreunate

Rugăciunea pentru sănătate: când trebuie rostită

Rugăciunea pentru sănătate este una dintre cele mai puternice rugi pe care credincioșii o fac fie pentru ei, fie pentru apropiații lor. Nimic nu are un efect mai puternic decât rugăciunea, fiind un mod pozitiv de autosugestionare. Toți creștinii stiu asta și de aceea este bine să nu încetăm niciodată să ne rugam, iar acest lucru ar trebui să-l facem nu doar atunci când vrem să-i cerem ceva lui Dumnezeu, ci de fiecare dată pentru a-i mulțumi Atotputernicului pentru binefacerile aduse. De fapt, adevărata rugăciune este cea în care îi mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările și pentru toate minunile pe care le face pentru noi, dar și pentru simpla noastră existență pe aceasta lume. Prin recunoștință vom atrage mai mult prosperitatea și sănătatea spre noi și familiile noastre.

Rugăciunea pentru sănătate nu trebuie să-i fie adresată lui Dumnezeu doar în momentele dificile, cerându-i să ne vindece, ea trebuie spusă și în semn de mulțumire pentru sănătatea de care ne bucuram noi și apropiații noștri sau putem să ne rugăm, de asemenea, pentru sănătatea celor dragi nouă. Rugăciunile mamelor pentru copiii lor sunt cunoscute ca având efecte imediate.

De asemenea, o rugăciune pentru sănătate poate fi și un mic răgaz sau gând adresat Domnului, care cu siguranță te va auzi și va face în așa fel încât lucrurile să se îndrepte în favoarea ta.

 citește și:Cea mai puternică rugăciune de iertare

 Cea mai puternică rugăciune pentru sănătate

De asemenea, există unele rugăciuni pentru sănătate, care au efect foarte puternic și despre care unii credincioși spun că fac adevărate minuni dacă sunt rostite. Din păcate însă, de cele mai multe ori credincioșii îi adresează lui Dumnezeu rugăciuni pentru sănătate abia atunci când sunt bolnavi. De aceea, este de reținut faptul că rugăciunile trebuie să fie spuse în fiecare zi. De asemenea, important este ca niciodată să nu ne pierdem credința și să credem cu toată ființa noastră în puterea rugii pe care o rostim și cu siguranță ea ne va fi ascultată.

Sfântul Ioan Gura de Aur spunea că "rugăciunea este arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se golește, bogăție nesecată, liman neprețuit, temelia păcii, rădăcină, izvorul, mama tuturor bunătăților." .

Cele mai puternice rugăciuni se adresează în general Sfintei Fecioare Maria , Domnului nostru Iisus Hristos, dar și altor sfinți care prin puterea lui Dumnezeu ne pot scăpa de nenorociri, boală și pot aduce echilibrul, armonia și bunăstarea în familia noastră. Iată câteva dintre cele mai puternice rugăciuni pentru sănătate.

 Rugăciune pentru sănătate către Maica Domnului

Rugile adresate Maicii Domnului sunt nenumărate, fiind unele dintre cele mai puternice rugăciuni, indiferent de scopul pentru care sunt spuse. Iată o rugăciune pentru sănătate adresată Maicii Domnului, care poate fi spusă de oricine și oricând, după cum vă spuneam și mai sus, nu doar în acele momente când suntem loviți de boală. Rugăciunea către Maica Domnului este bine să fie spusă de întreaga familie.

 „Preasfântă, Preacurată și Preaminunată Fecioară și Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te solicită ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) și vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre și pe toți cei suferinzi din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile știute și neștiute de noi. Fie ca toți creștini să Te preamărească și să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem parte de ajutorul cel bun, sfânt și ceresc. Îți mulțumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu ești scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre și ajutor nemijlocit în cererile noastre cele mai îndreptățite. Amin!

icoana pictata in auriu cu negru cu sfânta maria cu pruncul in brate si doi ingeri care ii vegheaza

 Cea mai puternică rugăciune pentru sănătate a părintelui Arsenie Boca

Cea mai puternică rugăciune pentru sănătate a părintelui Arsenie Boca se rostește pentru a te scăpa de boli, deoarece se spune că ar avea puteri vindecătoare extraordinare. De aceea, mulți dintre pelerinii care ajung la mormântul Sfântului, se duc tocmai pentru a fi scăpați de suferințele fizice. De altfel, părintele este supranumit „ tămăduitor al bolilor sufletești și trupești" și este cunoscut și ca „ Sfântul Ardealului”. Iată cea mai puternică rugăciune pentru sănătate a părintelui   Arsenie Boca :

 „ Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, îndreptător al sufletelor noastre și tămăduitor al bolilor sufletești și trupești, cel ce ești împărtășit cu adâncă cunoaștere a făpturii omenești, te chemăm în vreme de durere și mâhnire, caută cu milă spre noi păcătoșii si cere Mântuitorului, iertare de păcate și vindecare de toată neputința.

Părinte Sfinte care ai mare îndrăzneală în fața Tronului Ceresc, te chemăm cu mare de lacrimi, dar cu nădejde spre vindecare sufletească și trupească, spre mântuire și sfințire, cu speranța că le vom dobândi prin tine, cel ce ne-ai încredințat prin aceste cuvinte :

«Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi, am să vă ajut mai mult că și până acum».

După cum în viață pe cei aflați în mari necazuri și suferințe cumplite îi tămăduiai îndată, așa și acum pe noi cei păcătoși, însă, chemați cu dragostea la mormântul tău încununat cu har ceresc și flori, ne primește și ne mângâie, Sfânt și bun Părinte . Ne scoate din negura păcatelor și a patimilor. Dăruiește-ne binecuvântarea ca sa purtăm crucea vieții spre înviere și luminare desăvârșită.

Doctor și tămăduitor de orice suferință, ne pregătește și vindecă-ne pe noi, fiii tăi și pe cei ce îți aduc lacrimi și rugăciuni la crucea sfântă a mormântului tău, izvorâtor de pace. Sfânt Părinte, îți mulțumim și te rugăm să fii mereu aproape cu rugăciunea și ajutorul ce ni-l aduci din Cerul Sfânt spre slava marelui și minunatului nostru Dumnezeu și spre a sufletelor noastre mântuire.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale Sfântului Părintelui nostru Arsenie, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Amin ”.

maini de femeie impreunate pentru rugaciune, asezate pe o balustrada intr-un cadru intunecat

citește și:  Rugăciunea către Fecioara Maria. Face minuni dacă este rostită de mame

 Rugăciunea mamelor pentru sănătatea copiilor lor

Orice bun creștin cunoaște efectul pe care îl au rugăciunile mamelor pentru copiii lor. De aceea, dintotdeauna mamele au trimis rugi către Domnul pentru sănătate fiilor lor, pentru binecuvântarea acestora și norocul lor în viață.

Astfel că, dacă ești mamă nu uita să adresezi rugi lui Dumnezeu, pentru ca soarta copilului tău să fie una binecuvântată, iar Domnul cu siguranță va asculta glasul tău. Aceste rugăciuni pot fi făcute oricând, nu doar în situații nefericite și pot fi și un simplu gând de mulțumire adresat lui Dumnezeu pentru binecuvântările aduse asupra copiilor tăi. În caz de boală și nenorociri poți recurge la o rugăciune mai puternică precum cea de mai jos, adresată lui Dumnezeu Atotputernicul.

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, prin bunătatea Ta mi-a dăruit copii, și îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat ființă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viața cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat și i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzește-i în har până la sfârșitul vieții lor, învrednicește-i să se împărtășească de Tainele legământului Tău, sfințește-i cu adevărul Tău, că să se sfințească în ei și prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric că să îi cresc spre slava numelui Tău și folosința aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare și putere!

Învață-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevărate-i înțelegeri și frica Ta! Luminează-i cu lumina Înțelepciunii Tale ce cârmuiește o întreagă lume! Să Te iubească din tot sufletul și din tot cugetul lor, să se lipească de Tine din toată inima și să tremure la cuvintele Tale toată viața lor! Dăruiește-mi pricepere să le arat că viața cea adevărată stă în poruncile Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulțumire lipsită de tulburare, iar în veșnicie, fericire negrăită.

Descoperă-le lor înțelegerea legii Tale, că până la sfârșitul zilelor lor să aibă simțământul că Tu ești pretutindeni! Sădește în inima lor teama și dezgustul de orice fărădelege, ca să fie fără de prihană în căile lor, că să-și aducă amintite întotdeauna că Tu, Dumnezeule Atotbune, păzești legea Ta și dreptatea Ta! Ține-i în curăție și în evlavie făță de numele Tău, așa ca să nu prihănească Biserica Ta prin purtarea lor, ci să trăiască după rânduielile ei!

Însuflețește-i cu râvna pentru învățătura folositoare și fă-i în stare de toate lucrurile cele mai bune, ca să câștige întelegerea cea adevărată a cunoștințelor de care au neapărat nevoie, ca să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire.
Doamne! Dă-mi înțelepciune ca sa întipăresc cu trăsături de neșters în inima și în mintea copiilor frica de întovărășirea cu cei ce nu știu de frica Ta.

Judecătorule Drept, Care îi pedepsești pe copii pentru păcatele părinților până la al treilea și al patrulei neam! Abate această pedeapsă de la copiii mei, nu îi bate pe ei pentru păcatele mele, ci stropește-i pe ei cu roua harului Tău, care să fie sporită în virtute și în sfințenie, să crească întru bună voie Ta și întru dragostea oamenilor evlavioși. Părinte al îndurărilor și a toată milostivirea! Din dragoste de mamă, le-aș dori copiilor mei toată îmbelșugarea bunătăților pământești, le-aș dori binecuvântare din roua cerului și din grăsimea pământului, însă fie cu ei sfântă voia Ta!

Rânduiește-le soarta după bună voia Ta, nu îi lipsi în viață de pâinea cea spre ființă, trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veșniciei fericite, fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea Ta, nu le socoti lor păcatele tinereții și ale neștiinței, fă inimile lor să se umilească atunci când se vor împotrivi călăuzirii harului Tău, pedepsește-i și miluiește-i, îndreptându-i pe calea bineplăcută Ție, dar fără să-i lepezi de la fața Ta! Primește cu bunăvoință rugăciunile lor, dăruiește-le reușită în tot lucrul bun, nu abate fața Ta de la ei în zilele necazului lor, că să nu-i ajungă ispite mai presus de puterile lor. Adumbrește-i cu mila Ta, că să umble îngerul Tău cu ei, păzindu-i de toată nenorocirea și calea rea.

Dumnezeule Atotbune! Fă-mă mamă care se mândrește de copii săi, că să îmi fie bucurie în toate zilele vieții mele și sprijin la bătrânețe. Învrednicește-mă să mă înfățișez împreună cu ei la Înfricoșătoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta și să zic cu nevrednică îndrăznire: „Iată eu și pruncii pe care mi i-ai dat mie, Doamne!", Că împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea nepovestită și iubită Ta veșnică, să Preaînalț Preasfânt numele Tău, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, în vecinătatea. Amin. ”

 Indiferent ce rugăciune pentru sănătate alegi să spui, important este să o faci nu doar în momentele de boală, ci în fiecare zi. În felul acesta, cu siguranță Dumnezeu îți va asculta rugile.

 adevarul.ro, doxologia.ro, crestinortodox.ro

Surse foto: pixabay.com

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

0 (0)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.

    Ti-a placut articolul? Urmareste DivaHair pe Facebook sau pe mail!

    Cauta un furnizor in zona ta

    LIKE si intra in universul divelor!