Rugăciunea celor 9 marți poate îndepărta neliniștea sufletească dacă este rostită ca la carte, cu o candelă aprinsă alături

Rugăciunea celor 9 marți poate îndepărta neliniștea sufletească dacă este rostită ca la carte, cu o candelă aprinsă alături

Ramona Jurubita

Toți avem probleme și uneori simțim că ne pierdem puterea și nu mai știm cum să ieșim din ele. Dar trebuie să înțelegem că necazurile fac parte din viață și că, de multe ori, chiar noi le amplificăm, prin intermediul neliniștilor sufletești de care nu reușim să scăpăm.

„Rugăciunea celor 9 marți” este strigătul tău de ajutor în fața Lui Dumnezeu, care va înțelege imediat că ai nevoie ca El să îți liniștească furtunile din suflet. Trebuie citită sau rostită în fiecare zi de marți, timp de nouă săptămâni la rând.

Există și două detalii importante de care trebuie să ții cont în momentul în care Îi transmiți Tatălui Ceresc durerea pe care o simți: cadrul și momentul în care o faci. Trebuie să ai lângă tine o candelă sau o simplă lumânare aprinsă și să te rogi fie dimineața la răsărit, fie la apusul soarelui.

Iată cuvintele pe care trebuie să le rostești dacă vrei să scapi de neliniștile sufletești și să găsești mai ușor rezolvarea problemelor pe care le ai!

Rugăciunea celor 9 marți

„Doamne Dumnezeule, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.

Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima, te implor, ajută-mă să te păstrez mereu în gând și suflet astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile mele, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se rostește dorința).

Te implor, Tată Ceresc cel ce ajuți pe cei aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt orice rău care șade acum la picioarele tale.

Amin!”

Nu uita că lumânarea trebuie să fie nelipsită! Lumina ei va face rugăciunea ta fierbinte să ajungă mai ușor la Dumnezeu.

Femeie cu păr lung, negru și creț care ține în palme o lumânare aprinsă.

Cât de vechi este obiceiul aprinderii lumânărilor și ce semnifică de fapt

Semnificația zilei de marți în credința ortodoxă - Ziua Sfinților Prooroci

În religia ortodoxă, ziua de marți este văzută ca o zi a pomenirii Sfinților Prooroci, mai ales a pomenirii Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre ei. Cântările și rugăciunile din zilele de marți îl au în centru pe Ioan Botezătorul și pe Prooroci în general, pentru că aceștia sunt ocrotitorii creștinilor în vremurile grele.

Octoihul, o carte bisericească destinată cultului ortodox, conține o cântare care îl prezintă pe Sfântul Ioan Botezătorul ca apărător și feritor de „ceasul cel rău” și „de ispita celui viclean”.

Acatistul zilei de marți

Tot în cea de-a doua zi a săptămânii, poți rosti și un acatist care are rolul de a alunga toate relele din viața credincioșilor. Se spune că este făcător de minuni, fiindcă ridică poveri uriașe de pe umerii celor care îl citesc.

Marțea se citește, în general, acatistul marelui prooroc Ioan Botezătorul!

Condacul 1
Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorită mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm : Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Icosul 1
Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane, proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiasca pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;

Bucură-te, cădere de pierire demonilor;

Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți;

Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești;

Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor;

Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii;

Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;

Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor;

Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;

Bucură-te, prin care se luminează făptura;

Bucură-te, prin care se gonește necazul;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 2
Văzând toți prealuminata vedenia ta, proorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creștetul Stăpânului, ai grăit așa: Aliluia!

Icosul 2
Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a laudă, numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare aducem ție așa:

Bucură-te, luminatorul vedeniei celei neobișnuite;

Bucură-te, plinirea a multă lumină;

Bucură-te, laudă dumnezeiască a sfinților lui Hristos;

Bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu;

Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi;

Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor;

Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;

Bucură-te, cel ce ești rana demonilor de mult plâns;

Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele;

Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, lumânarea și dulceața credincioșilor;

Bucură-te, povața și lumina orbilor;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 3
Putere din cer, Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 3
Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor, și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție:

Bucură-te, făcătorule de multe minuni;

Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă;

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași;

Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite;

Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;

Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonești de la noi;

Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;

Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate;

Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor;

Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos;

Bucură-te, prin care se luminează lumea;

Bucură-te, prin care s-a gonit vicleșugul;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 4
Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea : Aliluia !

Icosul 4
Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, grăind ție așa :

Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse;

Bucură-te, scaun de nematerialnic foc;

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți;

Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi;

Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepților;

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, și frumusețea oamenilor;

Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată;

Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi;

Bucură-te, stea mai luminată decât soarele;

Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur;

Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților;

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Ilustrație cu Sfântul Ioan Botezătorul

Acatistul Sfântului Ciprian: când să îl citești și cum te ajută

Condacul 5
Proorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, sfinte, și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!

Icosul 5
Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa:

Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;

Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor;

Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor;

Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor;

Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;

Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire;

Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire;

Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat;

Bucură-te, comoara darului cea preacinstită;

Bucură-te, luminatorule al marilor mucenici;

Bucură-te, podoabă cea cinstită a preoților;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 6
Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se, Ioane proorocule Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 6
Proorocule, când ai zis : nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, și cântând au grăit către tine unele ca acestea:

Bucură-te, mărgăritar de mult preț;

Bucură-te, gura cântarilor celor cinstite;

Bucură-te, lauda cea dulce a proorocilor;

Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor;

Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor;

Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți;

Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor;

Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii;

Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor;

Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor;

Bucură-te, piatră scumpă de mult preț;

Bucură-te, făclie mult-luminoasă;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 7
Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii, și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 7
Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:

Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești;

Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești;

Bucură-te, lumânarea și lauda sfintelor;

Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor;

Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină;

Bucură-te, crin cu bun miros;

Bucură-te, vedenie înfricoșătoare;

Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;

Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor;

Bucură-te, scară cea cu bună-suire a credincioșilor;

Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos;

Bucură-te, prin care se închină cele de sus;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 8
Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimântat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, și îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8
Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa:

Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor;

Bucură-te, vas cinstit al Domnului;

Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului;

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană;

Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții;

Bucură-te, că ai înflorit rodul curăției;

Bucură-te, că izvorăști râul înțelepciunii;

Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie;

Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase;

Bucură-te, prin care ne-am luminat toți;

Bucură-te, prin care s-au mântuit credincioșii;

Bucură-te, că izvorăști lumânarea dreptei credințe;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 9
Înfricoșatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit : Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa:

Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite;

Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit;

Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie;

Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici;

Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori;

Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni;

Bucură-te, că luminezi ochii inimilor;

Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele;

Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros;

Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;

Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor;

Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 10
Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cânta Lui: Aliluia!

Icosul 10
Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmașilor; iar noi, fiind mântuiți grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor;

Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor;

Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război;

Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină;

Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină;

Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, că izvorăști râul vindecării;

Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate;

Bucură-te, steaua care luminezi lumea;

Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate;

Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor;

Bucură-te, povața și lumina orbilor;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 11
Proorocule sfinte botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 11
Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane proorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea:

Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor;

Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi;

Bucură-te, laudă cea dulce a celor necăjiți;

Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți;

Bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor;

Bucură-te, proorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor;

Bucură-te, că celor ce înoată tu le ești povățuitor;

Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi;

Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte;

Bucură-te, pacea vieții celei nestricăcioase;

Bucură-te, țărână a pomilor celor înfloriți;

Bucură-te, rădăcină din odrasla pururea vie;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 12
Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorule sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbințeală și-ți cântă așa:

Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț;

Bucură-te, izvorul cel preafrumos și preabogat;

Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor și oamenilor;

Bucură-te, numele cel scump al proorocilor și al apostolilor;

Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor;

Bucură-te, pecetea celor două Testamente;

Bucură-te, că izbăvești din nevoi pe cei robiți;

Bucură-te, că biruiești pe cei protivnici credincioșilor;

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe;

Bucură-te, mirul celor cu bun dar;

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 13
Sfinte Ioane proorocule, dulceață lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăși Icosul întâi și Condacul întâi.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. O simplă rugăciune adresată lui ar putea vindeca și cele mai urâte boli

Surse foto: FreepikFreepikFacebook

Surse articol: SecreteleCrestinortodoxBziZiarullumina

Articolul urmator
Rugăciunea Sfintei Brigita face minuni dacă este rostită de femeile credincioase
Rugăciunea Sfintei Brigita face minuni dacă este rostită de femeile credincioase
Ce carte de joc te reprezinta?
Incepe quiz
Ce carte de joc te reprezinta?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

0 (0)
Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.