Cum să te rogi de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului pentru a atrage binele în viața ta

Cum să te rogi de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului pentru a atrage binele în viața ta

Ramona Jurubita

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului sau Aducerea Maicii Domnului la Templu se sărbătorește în fiecare an pe 21 noiembrie. În popor mai este numită Ovidenia, Obrejenia sau Vovidenia (în Moldova și Bucovina) – termeni care provin din limba slavonă și care înseamnă „vedenie, primă apariție, ceea ce se face văzută”.

Pentru că este una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox, are trecută în dreptul ei o Cruce Roșie. De asemenea, este zi cu dezlegare la pește, având în vedere că pică în Postul Crăciunului. Mai multe detalii despre semnificația zilei și tradițiile ce ar trebui respectate găsești aici. Acum vei descoperi însă care sunt cuvintele pe care credincioșii le pot dedica Maicii Domnului în această zi sfântă. Mai jos găsești rugăciunea închinată ei:

Rugăciune la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

„Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Această rugăciune poate fi rostită acasă, dar cum oamenii simt nevoia să meargă la biserică, este important ca ei să cunoască și „Troparul Intrării în biserică a Maicii Domnului”. Ce înseamnă? Este, de fapt, o scurtă cântare bisericească de laudă în cinstea Fecioarei Maria.

Citește și: Sfânta Maria Mare: tradiții și obiceiuri în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului

Troparul Intrării în biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

„Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!

Condacul 1
Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă ce se aduce astăzi de Sfinții săi Părinți în biserica Domnului și se așază în Sfânta Sfintelor, spre sălășluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă și cu mulțime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozește-ne din toate nevoile pe noi, care îți cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Icosul 1
Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credința, iar credincioșii o fericesc pururea și cu bucurie cântă laudele acestea:
Bucură-te, Sfântă Pruncă, ce astăzi ești adusă în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfinții tăi Părinți astăzi împlinesc făgăduința;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;
Bucură-te, că el te-a așezat în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfântul Zaharia, apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât;
Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregătește azi sălășluirea ta;
Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;
Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 2-lea
Veniți, cetele creștinești, să ne adunăm la Sfânta Pruncă, cea care lăsând toate bucuriile din lume, se duce ca o jertfă în biserica Domnului de către Sfinții săi Părinți, pentru mântuirea noastră, și ca o mulțumire să o cinstim cu cântări prăznuind duhovnicește, iar lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
În vârstă de trei ani fiind Sfântă Pruncă, iar mai târziu Născătoare de Dumnezeu, I s-a adus Domnului, împlinind făgăduința Părinților săi, și marele arhiereu Zaharia o primește și o așază în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire; pentru aceasta să-i cântăm:
Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă;
Bucură-te, vasul cel sfințit;
Bucură-te, biserica Împăratului tuturor;
Bucură-te, fecioară de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre intrarea ta în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, pâine cuvântătoare;
Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri;
Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa;
Bucură-te, cortul lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 3-lea
David Prorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu numindu-te; iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, L-ai hrănit cu lapte, ca o Maică Sfântă a Lui. Pentru această mare taină ești adusă în biserica Domnului și așezată în Sfânta Sfintelor, unde neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Ana cea neprihănită s-a bucurat că împlinind făgăduința sa, aduce pe ceea ce s-a născut din făgăduința lui Dumnezeu, ca dar de mare preț, și Ioachim prăznuiește luminat, iar noi te fericim, Sfântă Pruncă, cu această jertfă de cântare:
Bucură-te, singura binecuvântată între femei;
Bucură-te, propovăduirea proorocilor;
Bucură-te, slava Apostolilor;
Bucură-te, lauda mucenicilor;
Bucură-te, înnoirea lumii;
Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, scaunul Stăpânului;
Bucură-te, sălășluirea luminată a Mântuitorului;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 4-lea
Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasă cămară, primind pe cămara cea însuflețită a lui Dumnezeu, pe cea curată și fără de prihană și mai luminată decât toată făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta Sfintelor, și cu îngerii împreună cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Saltă astăzi toate oștirile îngerești și mulțimea creștinilor înaintea feței tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă împreună cântând și grăind acestea:
Bucură-te, ușă dinspre răsărituri;
Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în biserică cu mare cinste;
Bucură-te, ușa Domnului;
Bucură-te, vistierie preacurată a înțelepciunii;
Bucură-te, izvorul darului;
Bucură-te, mielușea curată;
Bucură-te, porumbiță neîntinată;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 5-lea
Mielușeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiță neîntinată, cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător, sfințenia slavei, prăznuind petrecerea ta, Sfântă Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră, astăzi ne veselim cu fecioarele, care cu făclii aprinse te-au petrecut în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Pe cea de trei ani cu trupul și de mulți ani proorocită, pe cea mai desfătată decât cerurile și mai înaltă decât puterile cele de sus, cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă:
Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, cea înconjurată de îngeri;
Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioși;
Bucură-te, liman cu bună liniște;
Bucură-te, zid nesurpat;
Bucură-te, Maica luminii;
Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Pruncă cu trupul;
Bucură-te, desăvârșită cu sufletul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 6-lea
Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte, numindu-te sicriu sfințit, cădelniță de aur, sfeșnic, masă, scară și turn, mielușea curată, cămară neîntinată; iar noi, ca pe un cort de Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit pe noi, cântând strigăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Pe ușa cea neumblată, casă lui Dumnezeu primind-o, astăzi a încetat umbra legii, căci s-a arătat darul și adevărul, muntele cel umbrit pe care mai înainte l-a văzut Avacum și a vestit pe cea care a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii, pentru care îi cântăm:
Bucură-te, cea plină de lumină;
Bucură-te, mângâierea noastră în necaz;
Bucură-te, doctorul tuturor bolilor;
Bucură-te, sfărâmarea morții;
Bucură-te, râu de viață nedeșertat;
Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul;
Bucură-te, cămara cea însuflețită a lui Hristos Domnul;
Bucură-te, locul bucuriei;
Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 7-lea
Tot pământul vede astăzi lucruri străine și preamărite, cum Pruncă fiind, așezată în Sfânta Sfintelor, primește hrană de la îngeri, purtând chipul rânduielii, împreună cântă totdeauna: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Preaslăvită sfințenie, sfințită dăruire, astăzi Preasfânta Pruncă, punându-se în Biserica lui Hristos, Împăratul a toate, se păzește a fi lăcaș luminat Celui ce a ales-o, pentru frumusețea sufletului ei curat; iar noi cântăm acestea:
Bucură-te, mântuirea noastră;
Bucură-te, bucuria robilor tăi;
Bucură-te, chemarea noastră;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor;
Bucură-te, cămara curăției;
Bucură-te, crin cu dulce miros;
Bucură-te, mirul cel de mult preț;
Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă;
Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 8-lea
Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeșnic luminos, Sfântă Pruncă, și ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor și minunilor tale, că ele sunt mai presus de minte, străină este nașterea ta, străin este chipul nașterii tale, străine și preaslăvite sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Cel ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepților și stârpiciunea a dezlegat-o, ca un îndurat, și le-a dăruit pricina bucuriei locuința harului, întru care sunt puse vistieriile tainelor, pentru care și noi cu mulțumire îi cântăm:
Bucură-te, holdă nearată;
Bucură-te, spic dumnezeiesc;
Bucură-te, izvor nedeșertat al apei celei vii;
Bucură-te, mielușeaua care ai născut pe Mielușelul lui Dumnezeu;
Bucură-te, curățitoarea cea caldă;
Bucură-te, luceafărul dimineții;
Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos;
Bucură-te, lăcașul luminii;
Bucură-te, că ai stricat întunericul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 9-lea
Pe tine, steaua cea împărătească, primindu-te biserica lui Dumnezeu, unde te-ai împărtășit dulceței celei nesfârșite și la cele mai bune ai trecut, văzând în Fiul împlinirea celor mai înainte zise; pentru acesta noi, cântând acest mare praznic, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele noastre, gândul și mintea, cu darul prăznuirii Intrării în biserică a Sfintei Prunce, pentru un trai sfânt, pregătindu-se a fi sălaș Împăratului Celui Ceresc, pentru aceasta primește de la noi aceste laude:
Bucură-te, ușă prin care a trecut Cuvântul;
Bucură-te, că ai sfărâmat ușile iadului;
Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecați;
Bucură-te, cea cu totul lăudată;
Bucură-te, curățirea lumii;
Bucură-te, scară care înalți pe cei de pe pământ la cer;
Bucură-te, pod care treci de la moarte la viață;
Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, că ai născut pe Dătătorul legii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 10-lea
Daruri aduc azi cerul și pământul Preasfintei Prunce, cetele îngerești, mulțimea creștinilor și toată suflarea, căci legea a trecut ca umbra și razele darului au strălucit, intrând în biserică Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viață sfântă și cu cântare îngerească: Aliluia!

Icosul al 10-lea
În biserică aducând Ana pe ceea ce avea să fie casa Domnului, strigând, grăia: „Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în biserica Ziditorului, primește-o, Sfinte Zaharia, și o așază unde o va primi Dumnezeu și să fie spre sălășluirea Mântuitorului”. Iar noi minunându-ne de acestea cântăm așa:
Bucură-te, păzitoarea robilor tăi;
Bucură-te, sfințita scăpare a păcătoșilor;
Bucură-te, minunarea oamenilor;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ție;
Bucură-te, adâncul cel nemăsurat;
Bucură-te, chemarea proorocilor;
Bucură-te, podoaba Apostolilor;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 11-lea
„Roaba Domnului am fost eu”, a spus Sfânta Ana Sfântului Zaharia, „chemându-L pe Dumnezeu cu credință în post și în rugăciune, ca să iau rodul durerii mele și după naștere să-l aduc Celui ce mi l-a dat. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind făgăduința mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!”.

Icosul al 11-lea
Veseliți-vă astăzi luminat, Sfinților Părinți ai Preacuratei Prunce, pe care o aduceți jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din făgăduință, pentru curăția vieții voastre pe pământ, cea plină de fapte bune, din care S-a născut Mântuitorul nostru, care și-a ales-o cort însuflețit, căruia îi cântăm:
Bucură-te, întărirea mucenicilor;
Bucură-te, scăpare și liniștea robilor tăi;
Bucură-te, că prin tine moștenim viața cea veșnică;
Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii;
Bucură-te, că prin tine am văzut lumina;
Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină;
Bucură-te, că ne ajuți a nu iubi desfătările pământești;
Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi;
Bucură-te, stea neapusă;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 12-lea
Prin harul dat ție de la Dumnezeu, Sfântă Pruncă, te-ai făcut ușă de mântuire, munte înțelegător, scară însuflețită, pe care proorocii te-au vestit de demult. Apostolii te-au propovăduit, mucenicii te-au mărturisit, cuvioșii te-au slăvit, îngerii și pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
În biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii tăi părinți, cei ce te-au născut, ca pe o jertfă curată și străin lucru, te sălășluiești întru cele neumblate, ca mai înainte să gătești lăcaș lui Dumnezeu-Cuvântul, Căruia închinându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv;
Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare;
Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis;
Bucură-te, lauda cuvioșilor;
Bucură-te, cununa mucenicilor;
Bucură-te, podoaba drepților;
Bucură-te, mântuirea credincioșilor;
Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, folositoarea lumii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 13-lea
O, cea mai cinstită și mai sfântă decât toți sfinții, dumnezeiască Pruncă, Fecioară și Maica Dumnezeului celui de sus, în ziua Intrării tale în Sfânta Sfintelor, pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te, primește acest dar al nostru și ne izbăvește pe noi din toate nevoile, necazurile și primejdiile și ne învrednicește Împărăției celei cerești, ca întotdeauna cu mulțumire să cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)
Apoi se zice iarăși Icosul 1: Îngerii lui Dumnezeu..., Condacul 1: Pe cea mai aleasă...,

Icosul 1
Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credința, iar credincioșii o fericesc pururea și cu bucurie cântă laudele acestea:
Bucură-te, Sfântă Pruncă, ce astăzi ești adusă în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfinții tăi Părinți astăzi împlinesc făgăduința;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;
Bucură-te, că el te-a așezat în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfântul Zaharia, apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât;
Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregătește azi sălășluirea ta;
Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;
Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul 1
Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă ce se aduce astăzi de Sfinții săi Părinți în biserica Domnului și se așază în Sfânta Sfintelor, spre sălășluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă și cu mulțime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozește-ne din toate nevoile pe noi, care îți cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!”

La finalul acestei cântări se face otpustul (formulă de binecuvântare, rostită de preot la sfârșitul slujbei). Tu știai aceste cuvinte de laudă la adresa celei care l-a adus pe lume pe fiul lui Dumnezeu?

Află totul despre: Sfanta Maria Mica: traditii, obiceiuri si simbolistica

Surse foto: iStock

Surse articol: DoxologiaCrestinortodoxWowbiz

Articolul urmator
Ce culoare trebuie să aibă portofelul pentru a atrage banii și prosperitatea în viața ta
Ce culoare trebuie să aibă portofelul pentru a atrage banii și prosperitatea în viața ta
Ce trasatura fizica te atrage in primul rand la un barbat?
Incepe quiz
Ce trasatura fizica te atrage in primul rand la un barbat?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

4 (2)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.