Rugăciunea de vineri te ajută să treci mai ușor peste suferință. Iată cum trebuie rostită!

Rugăciunea de vineri te ajută să treci mai ușor peste suferință. Iată cum trebuie rostită!

Redactor Raluca Margean

Rugăciunea de vineri este una puternică pentru că această zi are o însemnătate specială. Este ziua răstignirii Domnului nostru Isus Hristos, ziua în care El a murit pentru păcatele tuturor oamenilor. De aceea, în această zi, toți credincioșii trebuie să se închine cu și mai multă evlavie, astfel încât rugăciunile să aibă un efect mai mare. Descoperă în acest articol care este cea mai bună rugăciune pe care s-o spui vinerea!

Femeie care se roagă pe un fundal negru

Rugăciunea de vineri care te scapă de orice problemă

Atunci când te copleșesc problemele și nu mai vezi luminița de la capătul tunelului, este bine să te rogi lui Dumnezeu ca să-ți ofere mai multă claritate. Pentru că vinerea este o zi sfântă, ruga ta din această zi va avea o forță mult mai mare. Iată rugăciunea de vineri care te scapă de orice problemă, îți aduce binecuvântare și te ajută să treci peste toate necazurile:

”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, nu sunt vrednic de Mila Ta, dar îndrăznesc să Te rog să primeşti şi puţina mea rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de la mine tulburarea care m-a cuprins.

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi au intrat ape până-n sufletul, dar întru Tine este toată nădejdea mea!

Tu cunoşti pricina răului care mă apasă. La Tine mă rog să depărtezi de mine orice rău şi să mă ajuţi să birui toate ispitele care mă învăluie!

Miluiește-mă, Doamne, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.

Doamne, miluieste-mă pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe mine, ci mă izbăvește de vrăjmași, că Tu ești Domnul nostru!

Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu și al nostrum tututor! Hristoase Dumnezeule, Slavă Ție şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!”

Rugăciune de vineri pentru lauda întru Domnul

La Dumnezeu trebuie să te rogi nu doar pentru iertarea păcatelor și pentru îndeplinirea dorințelor. Este important să aduci laudă Domnului Nostru Isus Hristos care a murit pe cruce pentru mântuirea neamului. Iată o rugăciune puternică de vineri pe care s-o rostești ca să-L lauzi pe cel Sfânt și să obții îndurare de la Dânsul:

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de vineri dimineața

Femeie cu mâinile împreunate a rugăciune pe o carte

Dacă începi ziua cu o mică rugăciune, Dumnezeu te va ajuta să te treci cu bine peste toate provocările. Dacă vrei să te închini dis-de-dimineață pentru iertarea păcatelor și mântuirea sufletului, iată care este rugăciunea de vineri care îți va fi de folos:

”Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul ai iubit: cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pre cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de vineri seara

Așa cum ți-ai început ziua, așa este bine s-o și termini. De aceea, vinerea seara, ca în orice altă zi, nu trebuie să mergi la culcare până ce nu ai rostit o rugăciune către Dumnezeu. Iată care este rugăciunea de vineri seara care îți va aduce liniște sufletească:

”Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut și al Cărui nume mai vârtos decât tot numele Îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn; pazește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.”

Rugăciunea de vineri a părintelui Arsenie Boca

Considerat un sfânt încă din timpul vieții sale, părintele Arsenie Boca a fost un om simplu, dar înțelept și cu multă credință în Dumnezeu. Ținea predici simple, clare și pe înțelesul tuturor, astfel oamenii l-au îndrăgit întotdeauna. Le spunea oamenilor să fie mai buni, să învețe cele 4 Evanghelii pe din-afară și să-i ajute întotdeauna pe cei năpăstuiți de soartă. În chilia sa din munți, părintele Arsenie se ruga pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea sufletelor. Una din rugăciunile de vineri ale părintelui Arsenie Boca este următoarea:

”Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, și așa risipim în deșertăciuni zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care Te ținem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre și cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viața Ta, lumina și bucuria noastră, slavă Ție. Amin.”

Rugăciunea de 7 vineri

Sfânta Fecioara Maria este deosebit de iubită de crendicioșii ortodocși și trebuie cinstită mereu așa cum se cuvine. Așadar, dacă ești o persoană cu credință în Dumnezeu, ar trebui s-o pomenești întotdeauna în rugăciunile tale, nu doar ca să-i ceri ajutorul, ci și să-i mulțumești pentru binele tău. Sfânta Fecioară se roagă întotdeauna pentru toți credincioșii, indiferent de păcatele pe care aceștia le au. Închină-te în fiecare zi Maicii Domnului, dar mai cu seamă  spune rugăciunea în ziua de vineri. Atunci are cel mai mare efect.

Icoană cu Maica Domnului

Pentru îndeplinirea dorințelor, rugăciunea trebuie spusă timp de 7 vineri neîntrerupte. Pentru a avea o valoare și mai mare, este bine să alegi cele 7 Vineri înaintea Vinerii Mari sau în lunile august-septembrie când sunt cele două sărbători ale Fecioarei Maria, (15 august-Adormirea Maicii Domnului și 8 septembrie-Nașterea Fecioarei Maria). 

Iată una dintre cele mai bune și mai eficiente rugăciuni de vineri către Fecioara Maria:  

”Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, spre tine îmi îndrept gândul, inima și toată ființa, rugându-te:
Ridică-te și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit, Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie.

Îndreaptă-ne pe calea mântuirii, ca să mărim pe Domnul Atotputernic. Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei, pentru poporul român și toți oamenii de pe acest pământ. Roagă-te pentru rudele mele, pentru văduve și orfani, pentru bogați, săraci, necăjiți și bolnavi. Îndreaptă-ți sfintele rugăciuni pentru cei prigoniți, pentru cei cu credință sau fără credință și de asemenea pentru cei răposați.

Ajută-ne, Sfântă Fecioară, să ne pocăim de păcatele noastre, să ne spovedim și să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare.

Roagă-te, Măicuță Sfântă, și pentru nevoile mele (aici se rostesc dorințele tale).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor!

Amin.”

Pentru ca rugăciunea de vineri să aibă efect, este important să dai de pomană nevoiașilor și este indicat ca în toată perioada ritualului să ții post.

Rugăciunea cele 12 vineri mari de peste an

Nu doar în cele 12 vineri de post de peste an trebuie să te închini la Domnul. Este bine să te rogi în fiecare zi pentru mântuirea sufletului tău și ale rudelor, dar și pentru iertarea păcatelor celor trecuți în neființă. De asemenea, cel puțin miercurea și vinerea este bine să ții post, excepție făcând zilele în care Sfânta Biserica dă dezlegare. Iată care este rugăciunea de vineri pe care s-o rostești în a cincea zi din săptămână:

„Te rog, Doamne, dă-mi răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim. Apără-mă de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi păcate. Ajută-mă, Doamne, la început de an, ca să nu mă lepăd de Tine în nici un fel. Păzeşte-mă de ceasul încercărilor de la Apocalipsă şi scrie numele meu în Cartea Vieţii Tale. Deschide, Doamne, urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică. Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău. Pentru noi, oile păşunii Tale, numai Tu eşti apărătorul cel puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta.

Ascultă, Doamne, ruga mea!

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta. Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor Îngeri, cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare şi pentru ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!”

Rugăciunea de vineri pentru sporul casei

Femeie cu batic care aprinde o lumânare în biserică

Nu ți se întâmplă în viață numai lucruri bune. Uneori ai prea multe, însă alteori îți și lipsesc. Atunci când ești într-o situație materială dificilă, te poți ruga la Dumnezeu pentru sporul casei tale. Iată o rugăciune de vineri pe care s-o spui ca să nu mai ai niciodată pagubă în casă:

”Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel Înalt, mă rog Ție cu smerenie către a Ta slavă și vrere, dă-mi puterea de a înmulți pâinile și peștii, cum a făcut în pustietate puterea Ta Dumnezeiască, când ai săturat noroadele.

Vezi-ne Isuse Hristoase viața și nevoile și asemeni păsărilor cerului fă-ne să dobândim, tot ce ne este de trebuință. Nu cerem Dumnezeule averi, nu cerem bogății, ci doar atât cât cere trupul nostru muritor, pentru a viețui în lumea în care ne-ai lăsat, Dumnezeule Prea Înalt.

Prin puterea și voința Ta, din ceea ce avem, prin mare mila Ta, să dăm cu dragoste celor care nu au, astfel încât să se bucure și cel străin și cel nevoiaș și cel bolnav de la masa noastră, de la casa noastră, de la toate ale noastre când nevoia bate la ușă.

Nu rămânem ferecați, ci dăruim cu sufletul curat, mulțumindu-I lui Dumnezeu că avem de unde da din prinosul casei noastre celor nevoiași, celor străini. Dă-ne bucuria Doamne, că suntem în stare de a da. Amin”

Rugăciune scurtă de vineri

Nu este neapărat nevoie de rugăciuni complicate și lungi pentru a-L slăvi pe Domnul și pentru a te ruga pentru tine și persoanele tale dragi. Și rugăciunile scurte au un efect puternic și te ajută să ți se ierte păcatele. Iată câteva rugăciuni de vineri scurte pe care să le folosești și tu:

”Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi, o nouă speranță. Alină-mi sufletul și dă-mi putere să trec cu bine peste tot ce are să vină astăzi. Dă-mi sănătate, mie și rudelor mele, prietenilor și cunoscuților mei, binecuvântează-ne și ajută-ne să fim mai buni. Amin.”

”M-ai binecuvântat, Doamne, azi să mă ridic din pat și să văd din nou lumina zilei. Îți mulțumesc Dumnezeul meu, pentru acest dar nemeritat și te rog să mă păzești pe parcursul acestei zile, pe mine și pe cei dragi. Amin.”

”Doamne, te rog izbăvește-mă de toate gândurile rele ce tulbură liniștea sufletului meu. Vindecă-mă de toate cuvintele rele, binecuvântează-mă și ajută-mă să trec cu bine peste toate provocările zilei de azi. Slavă Ție, Dumnezeul meu. Amin.”

”Doamne, am nevoie de tine. Te chem să mă ajuți, să-mi dai putere să trec peste orice obstacol ce se va ivi astăzi. Îți mulțumesc că ai grijă de mine și de familia mea, îți mulțumesc că suntem sănătoși și avem cele trebuitoare. Amin”

”Dumnezeule Mare, îți mulțumesc că m-am ridicat și văd lumina zilei, că ești alături de mine și mă ghidezi în tot ce fac. Dă-mi, Doamne, putere și ocrotește-mă pe mine și familia mea în fiecare ceas. Amin.”

Așadar, rugăciunea de vineri este una specială, cu o putere deosebită deoarece această zi are o însemnătate mare. Dacă te rogi în fiecare vineri la Dumnezeu să te ajute și să te ocrotească, vei fi mai ferit de necazuri și boli și vei avea o viață mai bună.  

Citește și: Rugăciunea de joi. Uite cum te protejează și cum trebuie să o faci corect

Surse foto: Pixabay.com, Pexels.com

Articolul urmator
Rugăciunea tămăduitoare care îți protejează familia de boală și de necaz. Rostită în ziua de Crăciun face minuni
Rugăciunea tămăduitoare care îți protejează familia de boală și de necaz. Rostită în ziua de Crăciun face minuni
Treci repede peste despartiri?
Incepe quiz
Treci repede peste despartiri?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

5 (1)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.