Cele mai puternice rugăciuni ale părinților pentru copii

Cele mai puternice rugăciuni ale părinților pentru copii

Redactor Andreea Baluteanu

Se spune că nu există un lucru mai puternic pe lume decât rugăciunea părinților pentru copii și nu putem decât să fim întrutotul de acord. Atunci când este spusă din suflet, cu credință, și înnobilată de dragoste nepieritoare, ruga unei mame pentru pruncul său poate crea miracole.

Azi am adunat pentru tine câteva dintre cele mai puternice rugăciuni, care vor ajuta minunea (sau minunile) ochilor tăi în momentele de cumpănă. Vezi ce rugi să adresezi Domnului pentru copiii tăi!

Rugăciunea părinților pentru copii

Cauți „rugăciunea părinților pentru copiii noștri”? Avem pentru tine cuvinte pline de har, în această rugăciune a părinţilor pentru copii de pe crestinortodox.ro. Rostește-o din inimă și privește-ți mândră copiii cum se umplu de pace, de grație și de bucurie sufletească!

doua maini care se roaga spre cer cu cruce luminata in fundal

„Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.”

Rugăciunea părinților pentru copii la examene

Perioada în care cunoștințele copiilor noștri sunt testate e plină de stres și pentru noi, și pentru ei. Tocmai de aceea, rugăciunea părinților pentru copiii aflați la examene trebuie cunoscută de orice mamă.

Îi este teamă sau e nesigur pe el? Cere ajutor și tărie Domnului cu rugăciunea părinților pentru copii la examene. Dimpotrivă, ești de părere că nu s-a pregătit suficient? Cu siguranță, Dumnezeu va ști cum anume să îl îndrepte pe calea cea bună.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute lauda lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin!”

Această rugă atât de frumoasă și de înțeleaptă, citată de pe Doxologia, poate fi și o minunată rugă a părinților pentru copiii la școală.

Citește și Rugăciunea de marți, pe care ar trebui să o știe orice român!

Rugăciunea părinților pentru sănătatea copiilor

Ce poate fi mai de preț decât sănătatea? Știm că în această perioadă pui pe primul plan starea de bine a copilului tău și îți faci griji zi și noapte pentru siguranța sa pe timp de pandemie. Îți lăsăm mai jos o rugăciune care cere Domnului nu numai sănătatea trupească a copilului tău, dar și mult mai prețioasa înțelepciune, fără de care starea de bine nu e nimic.

femeie tanara care se roaga pentru copilul sau aflat pe patul de spital si conectat la aparate

Citește și cea mai bună rugăciune pentru sănătate!

Iată rugăciunea părinților pentru copii pentru miluirea și înțelepțirea lor!

„Dumnezeule, Părinte Ceresc Multîndurat, miluiește pe copiii noștri (numele) pentru care Te rugăm cu smerenie și pe care îi lăsăm într-adins ocrotirii Tale. Așază întru ei credință tare, învață-i pe ei cucernicia înaintea Ta și învrednicește-i pe ei să Te iubească cu putere pe Tine, Ziditorul și Mântuitorul nostru. Îndreaptă-i pe ei, Doamne, pe calea adevărului și a binelui, ca să săvârșească toate spre slava numelui Tău. Învață-i pe ei evlavia și viața cea virtuoasă, ca să fie buni creștini și folositori oamenilor. Dă-le lor sănătate sufletească și trupească și spor în lucrările lor. Izbăvește-i pe ei de vicleniile diavolului, de mulțimea smintelilor, de patimi, de toate necurățiile și de oamenii cei fără de rânduială. Pentru numele cel sfânt al Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cu rugăciunile Preacinstitei Sale Maici și ale tuturor sfinților, îndrumă-i pe ei către limanul liniștit al veșnicei Tale împărății, ca ei împreună cu toți drepții pururea să-Ți mulțumească Ție, împreună cu Fiul Tău cel Unul-Născut și cu Duhul Sfânt, Domnul de Viață făcătorul. Amin.”

Copilul tău și-a pierdut prețioasa sănătate? Avem și o minunată rugăciune a părinților pentru copilul bolnav!

„Doamne Iisuse, în timpul vieții Tale pământești Ți-ai arătat iubirea, ai fost mișcat în fața suferințe lor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra familiilor lor. Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Îți oferim suferințele noastre și ale lui și le unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca această boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul vieții și dăruiește fiului nostru sănătatea, ca împreună să-Ți putem mulțumi și să Te putem slăvi întotdeauna. Facă-se voia Ta! Amin.”

Sperăm din tot sufletul ca această rugăciune a părinților pentru copiii bolnavi să aducă binecuvântarea Domnului asupra ta!

Cea mai puternică rugăciune pentru copii

Firește că orice rugăciune a părinților pentru copii este puternică, atât timp cât e spusă din suflet, cu cele mai bune intenții. Știi și tu că nu contează atât de mult cuvintele pe care le rostești, deoarece Dumnezeu poate citi în inimi, cât credința și dragostea ta.

„Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale. Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău harnic ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi putere!

Învaţă-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înţelepciuni – frica Ta! Luminează-i cu lumina Înţelepciunii Tale ce cârmuieşte întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul şi din tot cugetul lor, să se lipească de Tine din toată inima şi să tremure de cuvintele Tale toată viața lor! Dăruieşte-mi pricepere să le arăt că viaţa cea adevărată stă în păzirea poruncilor Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulţumire lipsită de tulburare, iar în veşnicie – fericire negrăită. Descoperă-le lor înţelegerea legii Tale, ca până la sfârşitul zilelor lor să aibă simţământul că Tu eşti pretutindeni! Sădeşte în inima lor teama şi dezgustul de orice fărădelege, ca să fie fără de prihană în căile lor, ca să-şi aducă aminte întotdeauna că Tu, Dumnezeule Atotbune, păzeşti cu gelozie legea Ta şi dreptatea Ta! Ţine-i în curăţie şi în evlavie faţă de numele Tău, încât să nu prihănească Biserica Ta prin purtarea lor, ci să trăiască după rânduielile ei! Însufleţeşte-i cu râvna pentru învăţătura folositoare şi fă-i în stare de toate lucrurile cele bune, ca să câştige înţelegerea cea adevărată a cunoştinţelor de care au neapărată nevoie, ca să se lumineze cu ştiinţa cea binefăcătoare pentru omenire. Doamne! Dă-mi înţelepciune ca să întipăresc cu trăsături de neşters în inima şi în mintea copiilor mei frica de întovărăşirea cu cei ce nu ştiu de frica Ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoţire cu cei nelegiuiţi, ca să nu ia aminte la împreună-vorbirile cele putrede, să nu fie abătuţi din calea Ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiţilor propăşeşte în lumea aceasta! Cerescule Părinte! Dăruieşte-mi harul de a nu le face copiilor mei sminteală prin faptele mele, ci a-i feri de rătăciri, de a le îndrepta greşelile, de a le înfrâna îndărătnicia, de a-i abate de la năzuinţa spre deşertăciune şi uşurătate. Să nu fie furaţi de gânduri nechibzuite, să nu umble după poftele inimii lor, să nu se mândrească în cugetele lor, să nu Te uite pe Tine şi să nu uite de legea Ta, ca fărădelegea să nu dea pierzării mintea şi sănătatea lor şi păcatele să nu le moleşească puterile sufletului şi ale trupului. Judecătorule Drept, Care îi pedepseşti pe copii pentru păcatele părinţilor până la al treilea şi al patrulea neam! Abate această pedeapsă de la copiii mei, nu îi bate pe ei pentru păcatele mele, ci stropeşte-i pe ei cu roua harului Tău, ca să sporească în virtute şi în sfinţenie, să crească întru bună voirea Ta şi întru dragostea oamenilor evlavioşi.

Părinte al îndurărilor şi a toată milostivirea! Din dragoste de mamă, le-aş dori copiilor mei toată îmbelşugarea bunătăţilor pământeşti, le-aş dori binecuvântare din roua cerului şi din grăsimea pământului, însă fie cu ei sfântă voia Ta! Rânduieşte-le soarta după bună voirea Ta, nu îi lipsi în viaţă de pâinea cea spre fiinţă, trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veşniciei fericite, fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea Ta, nu le socoti lor păcatele tinereţii şi ale neştiinţei, fă inimile lor să se umilească atunci când se vor împotrivi călăuzirii harului Tău, pedepseşte-i şi miluieşte-i, îndreptându-i la calea bineplăcută Ţie, dar fără să-i lepezi de la faţa Ta! Primeşte cu bunăvoinţă rugăciunile lor, dăruieşte-le reuşită în tot lucrul bun, nu abate faţa Ta de la ei în zilele necazului lor, ca să nu-i ajungă ispite mai presus de puterile lor. Adumbreşte-i cu mila Ta, ca să umble îngerul Tău cu ei, păzindu-i de toată nenorocirea şi calea rea.

Fă-mă mamă care se veseleşte de copiii săi, ca să îmi fie bucurie în toate zilele vieţii mele şi sprijin la bătrâneţe. Învredniceşte-mă să mă înfăţişez împreună cu ei la Înfricoşătoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta şi să zic cu nevrednică îndrăznire: „Iată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie, Doamne!”, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea nepovestită şi iubirea Ta veşnică, să preaînalţ preasfânt numele Tău, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, în vecii vecilor. Amin.”

femeie care se roaga alaturi de copiiii sa in genunchi in fata patului din camera acestora

Rugăciunea pentru copii a Sfântului Efrem

Considerat sfântul protector al celor care suferă de depresie, dependențe sau boli incurabile, dar și al femeilor ce nu pot avea copii, Sfântul Efrem poate răspunde rugăciunii părinților pentru copii.

Canonizat în 1998 de către biserica ortodoxă greacă, căreia i-au urmat și alte biserici, Sfântul Efrem a fost schingiuit și apoi omorât de otomani din cauza refuzului său de a se lepăda de credința creștină. Iată mai jos rugăciunea părinților pentru copii închinată Sfântului Efrem, conform Doxologia!

„Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor binecredincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră şi sârguieşte‑te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte, pentru copiii noştri (numele). Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte‑i de toată ispita şi necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vieţii acesteia. Fereşte-i cu rugăciunile tale de patimile trupeşti, şi de ispitirile de tot felul. Fii lor dascăl înţelept, învăţându‑i să aleagă cele bune şi să se ferească de cele rele.

Roagă‑te pentru ei Iubitorului de oameni, Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească şi trupească şi minte luminată. Tu, cel ce te‑ai arătat fetiţei pe care ai îndemnat‑o să se spovedească, îndeamnă‑i şi pe copiii noştri să meargă pe calea spovedaniei. Tu ne‑ai învăţat că Sfânta Împărtăşanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceasta ajută‑i pe aceştia să trăiască o viaţă curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine.

Ne rugăm ţie, Sfinte Efrem, pentru toţi copiii credincioşi, pentru duhovnicii şi părinţii lor. Fereşte‑i de prieteniile pierzătoare de suflet, fereşte‑i de uneltirile celui viclean. Ajută‑i, sfinte, să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu şi să fie pilde de credinţă şi evlavie pentru cei din jurul lor. Ca, lucrând cele de folos şi simţind ocrotirea ta, să îţi mulţumească în fiecare zi a vieţii lor şi pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

femeie care se roaga cu matanii in biserica alaturi de copilul sau care citeste dintr-o carte de rugaciuni

Vezi și care este rugăciunea care aduce împăcarea cu persoana dragă!

Rugăciunea părinţilor pentru copiii aflaţi în călătorie

Departe de casă și de oblăduirea mamei, copiii sunt supuși pericolelor și tentațiilor de tot felul. Chiar dacă insistă râzând că nu ar trebui să îți faci griji pentru el, nu strică să rostești rugăciunea părinților pentru copiii care călătoresc!

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, şi ai călătorit împreună cu cei doi ucenici care mergeau la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu copilul acesta, binecuvântând călătoria sa. Trimite-i înger păzitor ca oarecând lui Tobie, ca să-i fie povăţuitor şi să-l păzească nevătămat de toată întâmplarea cea rea, pentru ca să se întoarcă cu pace, sănătos trupeşte şi sufleteşte.

Tu, Cel ce niciodată nu Te desparţi de robii Tăi, nu Te despărţi nici de copilul acesta (numele). Tu, Care ai zis: „Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”, fii cu acest copil până la ultima lui suflare.

Ajută-l să nu cadă în ispita vrăjmaşului şi să se întoarcă din drumul său simţind ajutorul Tău şi cunoscând harul Tău, ca să laude şi să slăvească Numele Tău cel Sfânt. Amin.”

femeie care se roaga cu mainile cu manichiura alba impreunate si chipul neclar in fundal

Rugăciunea părinţilor pentru căsătoria copiilor

Ești îngrijorată deoarece copilul tău nu își mai găsește partenerul de viață? Știi că întemeierea unei familii îl va desăvârși, și totuși acest moment sfânt pare atât de departe? În loc să îți bați copilul la cap neîncetat, mai bine rostește această rugăciune a părinților pentru copii! Ruga este rostită special pentru un băiat, dar I-o poți adresa Domnului și pentru fiica ta!

„Doamne, ascultă puțina noastră rugăciune pentru băiatul nostru, robul Tău (numele) și nu ne lăsa fără răspuns. Tu ai rânduit ca bărbatul să lase pe tatăl său și pe mama sa și să se unească cu femeia sa și să fie amândoi un trup. Tu ai binecuvântat nunta, arătând curăția ei. Tu i-ai primit în Împărăția Ta pe soții care au dus o viața de evlavie, împlinind poruncile Tale și crescându-și urmașii în frica Ta. Rânduiește, Doamne, precum știi, ca la vremea potrivită robul tău (numele) să-și întemeieze o familie. Ca nu cumva să trăiască o viață de păcat, stând departe de nuntă. Să nu-și întineze trupul cu patimile și cu poftele, batjocorit fiind de diavol. Ajută-l, Doamne, să găsească o soție credincioasă, o soție blândă, bună și iubitoare, care să-i fie cu adevărat podoabă și alături de care să meargă pe calea mântuirii. Te rugăm, Doamne, vino în ajutorul lui, că numai Tu ştii ce e în adâncul inimilor oamenilor. Găseşte-i Tu, Doamne, o soţie vrednică alături de care să facă tot binele. Nevoinţă este pentru femeia credincioasă bărbatul necredincios, şi nevoinţă este pentru bărbatul credincios femeia necredincioasă. Dăruieşte-i Tu, Doamne, să aibă parte de un cămin liniştit, de dragoste şi de înţelegere, ca să Te laude împreună cu toţi ai casei lui până la sfârşitul vieţii sale. Amin.”

Rugăciunea părinţilor pentru copilul căzut în păcat

Una dintre cele mai puternice rugăciuni ale părinților pentru binele copiilor este rostită atunci când rodul pântecelor tale a căzut în păcat. Află cu ce cuvinte îl poți ajuta acum!

„Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume nu pentru cei drepţi, ci pentru cei păcătoşi, vino şi în ajutorul fiului meu (numele), ridicându-l din căderea în care se află. Nu-l lăsa pe el, Preabunule Doamne, să fie batjocorit de diavol, nici să îşi întineze sufletul prin păcate şi fărădelegi. Cel ce Te-ai îndurat de Maria Egipteanca şi din iubitoare de desfătări ai făcut-o iubitoare de nevoinţă, iar pe vrăjitorul Ciprian, lepădându-se de slujirea dracilor, l-ai arătat Arhiereu încununat cu cununa muceniciei, vino în ajutorul fiului meu şi ajută-l să se lepede de tot răul. Ştiu că niciun păcat nu covârşeşte mila Ta. Dă-i lui putere să rupă lanţurile vrăjmaşului prin lacrimi de pocăinţă. Dă-i lui gândul cel bun, să alerge la preot şi să-şi spovedească păcatele. Doamne, nu-l lăsa să se piardă. Deznădejdea mă apasă şi amărăciunea pentru căderea lui îmi tulbură inima. Suspină sufletul meu. Oare când vei veni în ajutor? Oare când ne vom bucura de milele Tale? Miluieşte-l, Iubitorule de oameni, miluieşte-l, Preadulce Iisuse. Nu lăsa făptura Ta să fie înghiţită de moarte, ci dăruieşte-i să se umple de harul Tău. Ca văzând marea Ta dragoste de oameni, să Te iubească din toată inima sa şi să Te slăvească în vecii vecilor. Amin.”

maini de barbat care tin biblia in mana, persoana care se roaga

Rugăciunea părinţilor pentru copiii decedaţi

Dacă te afli în trista situație de a-ți fi pierdut fiul sau fiica, încearcă să alungi disperarea din inima ta. Având credință în Dumnezeu, știi că la un moment dat îți vei revedea copilul. Până atunci, rostește această rugăciune a părinților pentru copii!

„Stăpâne, Doamne, Dumnezeul meu cel milostiv și Preabun! Cel ce ai auzit oarecând glasul de durere al robului Tău Iacob, care jelind pe fiul său Iosif, zicea: „Plângând mă voi coborî în locuința morților la fiul meu”; Tu Însuți, îndurate Doamne, Cel ce ai dat mângâiere lui David, împăratul și proorocul, care odinioară se tânguia zicând: „Abesalom, fiul meu, fiul meu Abesalom! Mai bine muream eu pentru tine! Eu, pentru tine Abesaloame, fiul meu! Fiul meu!”. Iar dumnezeiescul Tău Fiu și Mântuitorul nostru, din mare milostivire pentru durerea de părinte, a înviat pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain, și cu aceeași milă și îndurare a tămăduit pe fiica femeii canaanence.

Însuți, Preabunule și milostive Stăpâne Doamne, caută din cer și vezi durerea inimii unui părinte, care își vede astăzi răpită o mare nădejde a vieții sale; căci și în viața cea dreaptă și bună a fiului meu (a fiicei mele) nădăjduiam eu să proslăvesc, după cuviință, puterea, înțelepciunea, bunătatea și sfânt numele Tău. Dar în fața tainelor nepătrunse pe care numai Tu singur le cunoști, gândul meu se îndreaptă la rugăciunea cea fierbinte pe care, înaintea sfintelor Sale patimi, Ți-a înălțat-o în grădina Ghetsimani iubitul Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, zicând: „Părinte, de este cu putință, treacă de la Mine acest pahar!”. Și, ca și El, plecându-mi capul strig astăzi către Tine: „Doamne, fie voia Ta!”. Asemenea, ca și oarecând dreptul Iov la vestea morții fiilor și a fiicelor sale, cu umilință grăiesc și mărturisesc: „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat”. Zdrobit de durere, dar cu neclintită credință în Tine și în tainele cele nepătrunse, cer în această clipă milostivirea și îndurarea Ta, Doamne!

Dă-i Doamne, sufletului său (ei) ușurare și iertare de toate greșelile ce a săvârșit: cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul și îl (o) așază pe el (ea), în locul de fericire veșnică, dimpreună cu sfinții Tăi îngeri, pentru ca acolo, la vremea cea hotărâtă de Tine, să-l (o) pot găsi și împreună să cântăm slava Ta cea necuprinsă. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Nu ezita să închini Domnului rugăciunea părinților pentru copii: aceste vorbe îți vor ușura cugetul și pot face adevărate minuni.

Vezi mai jos și o rugăciune a părinților pentru copii audio!

Surse articol: Doxologia, poruncaiubirii.agaton.ro, libertatea.ro, crestinism.net, cuvantul-ortofox.ro

Surse foto: iStock

Articolul urmator
Cum să faci cumpărături inteligent, ca să nu te afecteze creșterile constante ale prețurilor la alimente
Cum să faci cumpărături inteligent, ca să nu te afecteze creșterile constante ale prețurilor la alimente
Cel mai greu test! Nimeni nu raspunde corect la toate cele 10 intrebari
Incepe quiz
Cel mai greu test! Nimeni nu raspunde corect la toate cele 10 intrebari

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

0 (0)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.